15.03.2021

Webinar om opstartsforløb i Steno Diabetes Centre

I marts 2021 afholdt Steno DK et vidensdelings webinar om ”Opstartsforløbet for voksne med type 1-diabetes i Steno Diabetes Centrene”. Formålet var at sætte fokus på, at den første tid med type 1-diabetes kan være krævende,  samt at udveksle erfaringer på tværs af centrene. Den ny-diagnosticerede skal lære at leve med en kronisk sygdom, som på mange måder påvirker hverdagen, jobbet, fritiden, familielivet og selvforståelsen. Der er mange nye ting, som skal læres om egen behandling og sygdom, som fremadrettet skal være en naturlig og integreret del af livet, herunder også risici med sygdom og behandling, og som derfor skal adresseres i opstartsforløbet.

I webinaret fortalte fire personer med type 1-diabetes om deres første tid som ny-diagnosticerede, hvordan de oplevede mødet med ambulatoriet, og hvad de synes var vigtigt i opstartsforløbet. De lagde bl.a. vægt på vigtigheden af, at der var tillid, tryghed og kontinuitet i samarbejdet med de sundhedsprofessionelle, at det at få informationen doseret og målrettet var vigtigt, samt at de gerne ville møde ligesindede og have de pårørende involveret i forløbet.

Alle de fem danske Steno Diabetes Centre har fokus på at styrke og forbedre opstartsforløbet for personer med type 1-diabetes. Opstartsforløbene er forskellige, hvilket bl.a. hænger sammen med, at nogle ambulatorier har 10-15 ny diagnosticerede voksne med type 1-diabets pr. år, mens andre har op til 150 nye pr. år. Der har i udviklingsarbejdet været særligt fokus på at sikre en struktureret og tryg opstart for den ny-diagnosticerede, at sikre en kontinuitet i og koordination mellem de sundhedsprofessionelle, som den ny-diagnosticerede møder, og sidst men ikke mindst fokus på at tilbyde en god og struktureret patientuddannelse. Sidstnævnte både med individuelle konsultationer, gruppekonsultationer, eller temamøder, med en tværfaglig tilgang med både læger, sygeplejersker, diætister, psykologer og socialrådgiver. Der er i alle Steno Diabetes Centre fokus på at involvere pårørende i patientuddannelsen.

I webinaret deltog næsten 200 sundhedsprofessionelle og personer med diabetes og blandt deltagerne var der stor enighed om, at fortsætte med at forbedre opstartsforløbet ved bl.a. at sikre tryghed, kontinuitet i behandlerteamet, samt øget inddragelse af personer med diabetes og pårørende i planlægningen af forløbet.