08.12.2017

Novo Nordisk Fonden bevilger 795 mio. kr. til styrket diabetesindsats i Region Nordjylland

StenoDK_img4_nordjylland

Steno Diabetes Center Nordjylland etableres ved Aalborg Universitetshospital og forventes at forbedre behandlingen for regionens 35.000 personer med diabetes. Centret forventes at stå klar i 2022.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har 7. december 2017 godkendt en bevilling på 795 mio. kr. til Region Nordjylland til at styrke diabetesindsatsen i regionen. Indsatsen omfatter etablering af et Steno Diabetes Center, der placeres i Aalborg.

Bevillingen sker på baggrund af en detaljeret drejebog for etablering og drift af centret, der forinden er blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Nordjylland. Drejebogen er udarbejdet i en proces, hvor fagpersoner, sygehuse, patienter og øvrige sektorer i regionen er blevet inddraget.

Det forventes, at ca. 5.000-5.500 patienter årligt vil modtage behandling på Steno Diabetes Center Nordjylland, men det er ambitionen, at alle regionens ca. 35.000 personer med diabetes vil mærke et løft i kvaliteten af behandlingen af diabetes.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Ambitionen med bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland er at opnå en forbedret behandling for alle personer med diabetes i regionen. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Steno Diabetes Center Nordjylland vil blive etableret i ny bygning, der opføres ved det nye Aalborg Universitetshospital. Centret skal i samarbejde med Regionshospital Nordjylland, almen praksis og kommunerne løfte kvaliteten af i diabetesindsatsen.

Steno Diabetes Center Nordjylland vil have fem kerneaktiviteter:

  • Patientcentreret og evidensbaseret behandling og forebyggelse af komplikationer af diabetes,
  • klinisk forskning,
  • uddannelse og kompetenceudvikling inden for diabetes,
  • tværsektorielt samarbejde om forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af diabetes,
  • udvikling, afprøvning og udbredelse af digital sundhed på diabetesområdet (særligt fokusområde for centret).

Centrets særlige fokus på digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet skal gøre Steno Diabetes Center Nordjylland førende på dette område både regionalt, nationalt og internationalt. Centeret skal bidrage til at indfri det digitale potentiale, der er på diabetesområdet i forhold til at løfte kvalitet og effektivitet i behandling og forebyggelse samt at gøre personer med diabetes mere selvhjulpne og derved øge deres livskvalitet.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman (S), siger: ”Centeret bliver en stor gevinst for de ca. 35.000 nordjyder med diabetes, og samtidig forventer vi, at ny viden og erfaringer med at løfte diabetesindsatsen kan bruges til at forbedre patientforløb for patienter med andre kroniske sygdomme. Med ’Digital Sundhed og Diabetes’ som vores særkende bygger vi videre på en førerposition, bl.a. fra Telecare Nord storskalaprojektet, og kan udvikle centeret til et fyrtårn på det område. Netop centerets fokus på digitale løsninger understøtter vore ambitioner om at løfte og ensarte kvaliteten i behandlingen i hele regionen – helt ud til den enkelte borger,” siger Ulla Astman.

Bevillingen til Region Nordjylland træder i kraft 1. januar 2018 og løber over 10 år frem til udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af patienterne, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

Fra 2018 og indtil den nye bygning forventes at kunne tages i brug i 2022 vil Steno Diabetes Center Nordjylland være i drift i lokaler på Aalborg Universitetshospital.

Læs mere om Steno Diabetes Center Nordjylland her.

 

Yderligere oplysninger:

Region Nordjylland: Regionrådsformand Ulla Astman, tlf.: 3023 6454, ullaa@rn.dk

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk.