06.09.2017

Novo Nordisk Fonden bevilger 2,8 mia. kr. til styrket diabetesindsats i Region Syddanmark og Region Midtjylland

StenoDK_Odense

Nye Steno Diabetes Centre etableres ved henholdsvis Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. Centrene forventes at stå klar i 2022 og vil hver behandle ca. 8.000-9.000 patienter årligt. Endvidere er et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Sjælland blevet godkendt.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har 5. september godkendt en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Syddanmark og en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Midtjylland til at styrke diabetesindsatsen i de to regioner gennem etablering af et Steno Diabetes Center i henholdsvis Odense og Aarhus.

Bevillingerne sker på baggrund af detaljerede drejebøger for etablering og drift af centrene, der forinden er blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådene i hhv. Region Syddanmark og Region Midtjylland.

“Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med etableringen af centrene styrkes rammerne for en forbedret patientcentret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Endvidere styrkes forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorerne. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Drejebøgerne er udarbejdet i en proces, hvor fagpersoner, sygehuse, patienter og øvrige sektorer i regionerne er blevet inddraget.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), siger: “Vi er meget glade for de muligheder, som denne bevilling giver Region Syddanmark og de syddanske patienter med diabetes. Centeret skaber et omdrejningspunkt for udviklingen af den samlede indsats for personer med diabetes, som kommer til at være de nye gyldne standarder om 5, 10 og 20 år.”

Regionrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), siger: “Vi glæder os over denne aftale, der gør det muligt at styrke diabetesindsatsen i hele Region Midtjylland, såvel ved det nye center som ved regionshospitalerne til gavn for patienter med diabetes i hele regionen.”

Bevillingerne til Region Syddanmark og Region Midtjylland løber over 10 år med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker de supplerende aktiviteter knyttet til forebyggelse af senkomplikationer, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og uddannelse vedrørende diabetes. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af de nye brugervenlige bygninger.

Visionsoplæg for center i Region Sjælland godkendt

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har 5. september endvidere godkendt et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Sjælland. Visionsoplægget er forinden blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Sjælland.

Visionsoplægget understøtter regionens demografi og sygehusstruktur og bygger på en decentral centerstruktur med en koordinerende enhed i Holbæk samt fire enheder med patientbehandling og forskning ved sygehusenhederne i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

“Med rammerne for en vision på plads, kan der nu arbejdes videre med at konkretisere projektplanerne gennem dialog og samarbejde med regionens interessenter, herunder sygehuse, praksissektoren og kommunerne,” siger Jannik Hilsted, Head of Steno Grants i Novo Nordisk Fonden.

Når projektplanerne er udarbejdet, skal de godkendes af regionsrådet i Region Sjælland og af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, hvilket efter planen vil ske i løbet af 2018.

Regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk (V), glæder sig over udsigten til en markant styrket diabetesindsats i Region Sjælland.

“Målsætningen med et Steno Diabetes Center Sjælland er at få en diabetesindsats på højeste internationale niveau. Der lægges op til at gøre en betydelig positiv forskel for alle borgere med diabetes i Region Sjælland. Samtidig lægges der op til en markant indsats for at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i regionen ved at løfte indsatsen rettet mod højrisikogrupper. Det vil blive en stor og vigtig styrkelse af diabetesindsatsten i Region Sjælland.”

Bedre behandling i hele landet

Visionen med etableringen af Steno Diabetes Centrene er at kunne tilbyde diabetespatienter i hele Danmark forskningsbaseret behandling i verdensklasse. Centrene vil samle kompetencer inden for behandling, klinisk forskning og uddannelse i diabetes og derved kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient.

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 2,945 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen. Fondsbestyrelsen har endvidere i marts 2017 godkendt et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Nordjylland og indikeret en forventet beløbsramme for en bevilling på op til 700 mio. kr. til regionen.

Læs mere om Steno Diabetes Center Odense her.

Læs mere om Steno Diabetes Center Aarhus her.

Læs mere om Steno Diabetes Center Sjælland her.

 

Yderligere oplysninger:
  • Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk.