18.03.2019

Hvad siger patienterne?

sdcc-header

Hvad siger patienterne?

Det enkelte menneske med diabetes skal være i centrum for behandlingen på Steno Diabetes Centrene.

Behovene er forskellige fra patient til patient, og derfor skal behandlingen målrettes til hver enkelt person. Det kan eksempelvis omfatte mere involvering i både forebyggelse og behandling, differentierede indsatser tilpasset den enkelte, samt involvering af patienter på et organisatorisk niveau. Ambitionen er at skabe et imødekommende og ikke-hospitalslignende miljø, hvor relevante behandlere er samlet ét sted.

For at komme helt tæt på nogle af de forskellige behov og udfordringer, som man kan opleve, når man lever et liv med diabetes, har Novo Nordisk Fonden fået udarbejdet en patientundersøgelse. Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe en dyb forståelse af, hvad personer, der lever med diabetes, oplever som en god behandling og gode bygningsmæssige rammer for diabetesbehandling. Dette med henblik på at sikre en personcentreret tilgang, tilgængelighed og sammenhæng i behandlingen.

Det er der kommet tre bøger ud af, som har hver sit fokus:

’Dem vi er – 15 portrætter af personer med diabetes’:

Dem vi er – 15 portrætter af personer med diabetes’: En bog som handler om de 15 personer, der er med i undersøgelsen, og hvor de fortæller om deres liv med diabetes.

Se videoen her
Video Cover - Dem Vi er 2

’Den nye diabetesbehandling – I hverdagen og i mødet med behandlere’:

’Den nye diabetesbehandling – I hverdagen og i mødet med behandlere’: En bog, som handler om hverdagen med diabetes og patienternes behov både derhjemme og i kontakten med sundhedsvæsenet.

Se videoen her
Video Cover - Den Nye Diabetesbehandling

’Det nye diabetescenter – Alle behandlere og tilbud samlet under ét tag’

’Det nye diabetescenter – Alle behandlere og tilbud samlet under ét tag’: En bog, som handler om de ønsker og behov, som patienterne har til indretningen af de nye diabetes centre.

Se videoen her
Video Cover - Et nyt diabetescenter