03.06.2020

Etablering af fem danske Steno Diabetes Centre

De fem danske Steno Diabetes Centre er etableret som et offentligt-privat samarbejder. Centrene er ejet og drevet af det offentlige sundhedsvæsen (regionerne). Novo Nordisk Fonden støtter centrene med en donation til at modernisere og systematisere de aktuelle behandlingstilbud til personer med diabetes. Donationen dækker behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde samt nye bygninger. Steno Diabetes Center Copenhagen blev etableret som det første center den 1. januar 2017. De øvrige danske centre er etableret i årene 2018 og 2019.