Hvad er Steno DK? 

Etableringen af Steno Diabetescentrene skaber en unik mulighed for videndeling og samarbejde om udvikling af sundhedsfaglige og videnskabelige aktiviteter inden for diabetesområdet mellem centrene og Steno Partners på tværs af landet. For at understøtte dette, og for at skabe synlighed om og formidle centrenes resultater har Novo Nordisk Fonden etableret Steno DK. 

 regi af Steno DK arrangeres en række netværksaktiviteter herunder symposier, emnebaserede grupper, workshop og studieture. 

StenoDK_doctor