Vi arbejder og tror på en bedre fremtid

StenoDK_team-regioner

Visionen

Novo Nordisk Fonden har i samarbejde med hver af de danske regioner og Det Grønlandske Sundhedsvæsen taget initiativ til etableringen af seks ambulante diabetescentre.

Centrene kaldes Steno Diabetes Center Copenhagen, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Grønland.

Visionen med centrene er at skabe forudsætningerne for færre nye tilfælde af diabetes, samt højere livskvalitet og længere liv for personer med diabetes. Novo Nordisk Fonden ønsker med centrene at styrke diabetesbehandlingens kvalitet og forbedre forebyggelsen af komplikationer til gavn for både den enkelte person med diabetes og samfundet.

For at understøtte dette etableres Steno Diabetes Centrene: patientvenlige og serviceorienterede klinikker med faciliteter og personale, hvor den enkelte patients behov og mål for egenomsorg vil være i fokus, understøttet af brugervenlige omgivelser med gode adgangsforhold. Aktiviteterne, som skal være forskningsbaserede, skal være af højeste internationale standard.

Visionen realiseres vha. fire kerneaktiviteter:

  • Styrket diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer
  • Patientrelateret forskning
  • Tværsektorielt samarbejde og forebyggelse
  • Uddannelse

Steno Diabetes Center Copenhagen blev etableret 1. januar 2017 som det første af Steno Diabetes Centrene i Danmark. Centret er etableret på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 2,945 mia. kroner til Region Hovedstaden, som både ejer og driver centret. Centret skal ligge i en ny bygning, som opføres ved Herlev Hospital.

I september 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Syddanmark til etablering og drift af Steno Diabetes Center Odense, efter at Region Syddanmark forinden godkendte en detaljeret drejebog for centret. Samtidig godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Midtjylland til etablering og drift af Steno Diabetes Center Aarhus, hvilket ligeledes skete på baggrund af en detaljeret drejebog, som forinden var godkendt af Region Midtjylland.

I december 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 795 mio. kroner til Region Nordjylland til etablering og drift af Steno Diabetes Center Nordjylland, hvilket skete efter Region Nordjyllands godkendelse af en detaljeret drejebog.

De tre Steno Diabetes Centre har været en realitet fra 1. januar 2018. Centrene skal ligge i nye bygninger, som opføres ved hhv. Nyt Odense Universitetshospital, det nye Aarhus Universitetshospital samt det nye Aalborg Universitetshospital

I september 2018 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 835,4 mio. kroner til Region Sjælland til etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland efter regionens godkendelse af en detaljeret drejebog. Steno Diabetes Center Sjælland har været en realitet fra 1. januar 2019.

I marts 2020 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 382 mio. kroner til Det Grønlandske Selvstyre til etablering af Steno Diabetes Center Grønland, hvilket skete efter Naalakkersuisuts (den grønlandske regering) godkendelse af en detaljeret drejebog for etablering af centret i Grønland. Steno Diabetes Center Grønland blev etableret den 1. juli 2020. Det er hensigten, at Steno Diabetes Centrene skal bidrage til at løfte den samlede diabetesindsats til gavn for personer med diabetes i hele Danmark og Grønland. Derfor vil Centrene samarbejde på tværs om udvikling af behandlings- og forebyggelsesaktiviteter samt om forskning og uddannelse.

De konkrete planer for etableringen af Steno Diabetes Centrene er blevet til i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden, de fem danske regioner og Det Grønlandske Selvstyre samt i dialog med bl.a. de faglige miljøer, aktører fra kommuner og almen praksis. Der tages udgangspunkt i de særlige forhold, som gør sig gældende i hver region og i Grønland. Centralt for planlægningen af centrenes aktiviteter og fysiske rammer er patienternes involvering.

Sådan arbejder vi

Det er hensigten, at Steno Diabetes Centrene skal bidrage til at løfte den samlede diabetesindsats til gavn for personer med diabetes i hele Danmark og Grønland.

Derfor vil Steno Diabetes Centrene i Danmark samarbejde på tværs om udvikling af behandlings- og forebyggelsesaktiviteter samt om forskning og uddannelse.

Se hvad patienterne siger

Vil du i kontakt?

Find kontaktinformationer på alle relevante personer i vores kontakt sektion

Kom i kontakt her

Historien om Danmarks første diabeteshospital

Miraklet

I 1932 åbnede Niels Steensens Hospital i Gentofte dørene for de første diabetespatienter, og dermed var et af verdens første diabetes-specialiserede hospitaler en realitet.

Visionen

Hospitalets skaber valgte, at navngive det efter en af dansk videnskabs største pionerer: Niels Steensen. På latin er Niels Steensens navn Nicolaus Steno – heraf Steno Diabetes Center.

Navnet

Hospitalets skaber valgte, at navngive det efter en af dansk videnskabs største pionerer: Niels Steensen. På latin er Niels Steensens navn Nicolaus Steno – heraf Steno Diabetes Center.

Kampen

Få år efter i 1937 åbnede Hvidøre Sanatorium, der var tilknyttet Novo Terapeutisk Laboratorium. Det blev startskuddet til en 50 år lang konkurrence imellem de to hospitaler, som begge brystede sig af gode resultater og bedre overlevelse hos patienter hos dem hver især.