Behandling på Steno

TYPE 1 DIABETES

Når du har type 1 diabetes og bliver henvist til Steno, kan du enten blive fulgt i daghospitalet, hvis du har nyopdaget type 1 diabetes eller i ambulatoriet.

Har du ny opdaget type 1 diabetes, vil du med det samme indgå i et tværfagligt (læge, klinisk diætist, diabetessygeplejerske) patientuddannelsesforløb, der varer ca. 1 år. Forløbet foregår i vores daghospital, hvor du bliver tilknyttet en fast diabetessygeplejerske.

Vi tilrettelægger uddannelsesforløbet i samarbejde med dig, hvor emnerne kommer i den rækkefølge, du har behov for. Efter uddannelsesforløbet er du godt rustet til en hverdag med diabetes. Du fortsætter derefter den videre kontrol i ambulatoriet.

Erfaren med type 1 diabetes
Du vil som patient på Steno få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Antallet af besøg afhænger af, hvor tit du har brug for at komme.Du bliver tilknyttet et diabetesteam af faste behandlere.

Hvert 2. år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge, som sammen med dig lægger en fremadrettet plan for din behandling og dit eventuelle behov for undervisning.

Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt konsultation hos en klinisk diætist.

Har du specielle behov som fx ønske om graviditet, problemer med øjne eller fødderinsulinpumpebehandling kan du blive henvist til vores specialistteams.De har særlig viden inden for netop dit behov.

TYPE 2 DIABETES
Når du har type 2 diabetes og bliver henvist til Steno, kan du enten blive fulgt i type 2- klinikken eller i ambulatoriet.

Forløb i type 2- klinikken
Din praktiserende læge kan henvise dig til et forløbsprogram for type 2 diabetes. Programmet løber over 8 - 12 måneder og indeholder ca. seks besøg.
Programmet indeholder

  • screening for følgesygdomme til diabetes
  • gennemgang og optimering af din behandling
  • undervisning, både individuelt og i gruppe, om diabetes, følgesygdomme, mad og fysisk aktivitet, motivation og personlige mål for behandling. Desuden udveksles erfaringer om livet med diabetes.

Ved dit sidste besøg i type 2-klinikken vil en speciallæge vurdere, om du kan afsluttes på Steno og fortsætte dine kontroller  hos din praktiserende læge, eller om du kan blive tilbudt fast kontrol i ambulatoriet på Steno. Det er din komplikationsstatus, der afgør vurderingen.

Forløb i ambulatoriet
Du vil som patient på Steno få tilbudt ca. 4 besøg årligt hos en læge i ambulatoriet. Det vurderes sammen med dig, hvor tit du har brug for at komme. Du bliver tilknyttet et diabetesteam med faste behandlere.

Hvert 2. år udføres statusundersøgelse af en diabetessygeplejerske og læge. Hvis du har behov for det, bliver du tilbudt besøg hos en klinisk diætist.

Tilbud til alle patienter på Steno

  • Sygeplejerådgivningen
    Har du et akut problem med din diabetes, kan du ringe til sygeplejerådgivningen hele døgnet.
  • Kurser og andre aktiviteter

Sidst opdateret 20-05-2017

Steno er omfattet af "Frit sygehusvalg" i Region Hovedstaden, så alle bosiddende i regionen kan blive patient på Steno. Vi har ingen aktuelle ventetider.
Forløb i type 2 klinikken

Filmen viser et  6-9 måneders forløb i type 2 klinikken, hvor patienter får optimeret deres diabetesbehandling.