StenoDK_img3_regionsjaelland

Steno Diabetes Center Sjælland

Fokus på socialt udsatte med diabetes

I september 2018 godkendte Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). SDCS har derfor været en realitet fra 1. januar 2019.

Om Steno Diabetes Center Sjælland

Formålet med Steno Diabetes Center Sjælland er at øge livslængden og forbedre livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen. Centret vil desuden have særligt fokus på at mindske socialt udsattes risiko for at udvikle diabetes.

Centret vil med udgangspunkt i Region Sjællands decentrale sygehusstruktur etableres i nye og eksisterende bygninger fordelt på regionens fire sygehusenheder samt psykiatrien. Centret skal løfte kvaliteten af diabetesindsatsen i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

Det forventes, at ca. 10.000 patienter årligt vil modtage behandling på Steno Diabetes Center Sjælland, men det er ambitionen, at alle regionens ca. 45.000 personer med diabetes vil mærke et løft i kvaliteten af behandlingen af diabetes.

Steno Diabetes Center Sjælland vil bl.a. gøre en særlig indsats målrettet sårbare og udsatte familier og personer med det formål at sikre, at alle i regionen modtager den bedst mulige behandling af diabetes. – Lars Rebien Sørensen

Et særligt fokusområde for centret vil være ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komobiditet. Her vil centret bl.a. målrette indsatsen mod specifikke målgrupper såsom sårbare familier med børn/unge med diabetes, børn og unge i høj risiko for at få diabetes, svært overvægtige voksne, voksne socialt udsatte, etniske minoriteter samt patienter med diabetes og multisygdom.

Den 4. september 2018 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 835,4 mio. kr. til etablering og drift af SDCS, efter at Region Sjælland d. 20. august 2018 godkendte en detaljeret drejebog for centret.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til, at Danmark kan tilbyde forskningsbaseret behandling og forebyggelse af diabetes i verdensklasse. Målet er, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes. Steno Diabetes Center Sjælland vil bl.a. gøre en særlig indsats målrettet sårbare og udsatte familier og personer med det formål at sikre, at alle i regionen modtager den bedst mulige behandling af diabetes.”

Fondens bevilling har virkning fra 2019 og løber frem til udgangen af 2028 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, og støtte klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling, samt de fysiske tilpasninger i forbindelse med etableringen af centret.

 

Læs mere på regionens hjemmeside her.

StenoDK_img3_regionsjaelland