SDCO

Steno Diabetes Center Odense

Særligt fokus på type 2-diabetikere

I sensommeren 2017 godkendte regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog for etableringen af Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

Om Steno Diabetes Center Odense

Formålet med SDCO er at forbedre forebyggelsen og den tidlige opsporing af diabetes, samt at personer med diabetes får en patientcentreret behandling på højeste internationale niveau, sådan at de er bedst muligt i stand til at håndtere sygdommen og leve et liv med diabetes med så få senkomplikationer som muligt.

SDCO vil have fire kerneaktiviteter: Behandling og forebyggelse af senkomplikationer, klinisk forskning, kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og tværsektorielt samarbejde. Desuden vil et særligt fokusområde være personer med type 2-diabetes, hvor der vil være fokus på udvikling af aktiviteter omkring eksempelvis forebyggelse, opsporing, behandling af senkomplikationer, forskning, uddannelse af sundhedsprofessionelle, rådgivning af almen praksis og tværsektorielt samarbejde.

Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. – Sten Scheibye

Centret vil årligt kunne behandle omkring 9.000 personer med diabetes, og SDCO vil blive opført i en ny bygning, som vil ligge i tilknytning til det nye Odense Universitetshospital.

SDCO skal spille en afgørende rolle i at udvikle og løfte kvaliteten i diabetesindsatsen i hele Region Syddanmark. SDCO skal således også være regional drivkraft i et omfattende klinisk samarbejde om behandling og forebyggelse af diabetes samt udbredelse af ny viden og opstart at nye projekter. Det indebærer et stærkt samarbejde med regionens øvrige sygehuse, samt almen praksis og kommunerne.

5. september 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Syddanmark til etablering og drift af SDCO, efter at Region Syddanmark d. 28. august 2017 godkendte en detaljeret drejebog for centret.

”Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med etableringen af centrene styrkes rammerne for en forbedret patientcentret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Endvidere styrkes forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorerne. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Fondens bevilling har virkning fra 2018 og løber frem til udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, og støtte klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling. Herudover vil fonden også finansiere hovedparten af opførelsen og indretningen af den nye bygning.

Fra årsskiftet 2018 og indtil den nye bygning forventes at kunne tages i brug i 2022 vil SDCO være i drift i lokaler på Odense Universitetshospital.

StenoDK_img1_syddanmark