_LJO6682.NEF

Steno Diabetes Center Grønland

Steno Diabetes Center Grønland

Et center med landsdækkede opgaver der sikrer, at mennesker med diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme tilbydes forskningsbaseret behandling og forebyggelse, uanset hvor i Grønland de bor

Kontakt os

Rikke Ørtved

Senior Project Manager

+45 35 27 66 47

rq@novo.dk

Om Steno Diabetes Center Grønland

I marts 2020 godkendte Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog for etableringen af Steno Diabetes Center Grønland (SDCG). Novo Nordisk Fondens bestyrelse har også godkendt en bevilling på 382 mio. kr. til Grønlands Selvstyre til at etablere SDCG og sikre en styrket diabetes- og livsstilsindsats i hele landet over de kommende 10 år. SDCG vil derfor være en realitet fra 1. juli 2020.

Visionen for indsatsen er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme samt at bidrage til en sammenhængende behandlingsindsats.

Hovedtiltaget i samarbejdet er etableringen af Steno Diabetes Center Grønland, som skal være et landsdækkende videns-, udviklings- og ambulant behandlingscenter. Steno Diabetes Center Grønland integreres i den eksisterende struktur i Det grønlandske Sundhedsvæsen.

Den styrkede diabetes- og livsstilsindsats omfatter diabetes, kronisk lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdom.

Et center med landsdækkende opgaver

Steno Diabetes Center Grønland skal være drivkraft for udvikling af nye behandlingsmuligheder og styrkelse af forskning. Indsatserne er målrettet:

  • Behandling og patientuddannelse: Den samlede behandlingsindsats og patientuddannelse skal i tæt samarbejde med sundhedsregionerne styrkes i hele Grønland. Forebyggelse af komplikationer til diabetes og et sammenhængende individuelt tilpasset tilbud til patienter med flere sygdomme står centralt i denne indsats.
  • Forskning: De eksisterende forskningsindsatser og -miljøer konsolideres og videreudvikles. Ambitionen er at udvikle et internationalt og arktisk funderet forsknings- og uddannelsesmiljø, som er kendetegnet ved et nært samspil mellem forskning og praksis.
  • Tværgående samarbejde og forebyggelse: Centret skal drive og udvikle projekter, der understøtter et stærkt tværfagligt og tværgående samarbejde med bl.a. kommuner om forebyggelse af type 2-diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme. Et særligt indsatsområde vil i denne sammenhæng være forebyggelse målrettet overvægtige børn.

På grund af Grønlands geografi og til tider vanskelige vejrforhold er anvendelsen af telemedicin en helt afgørende forudsætning for at sikre, at alle i landet får adgang til de indsatser, der udvikles og tilbydes af centret. Centret skal derfor styrke og udvikle den telemedicinske infrastruktur.

En styrket behandlingsindsats med det beskrevne ambitionsniveau forudsætter også, at der arbejdes målrettet og struktureret med kompetenceudvikling af alle involverede personer. Centret skal være drivkraften bag en styrket kompetenceudvikling af ansatte i sundhedsvæsenet og udvikle projekter og tilbud målrettet ansatte i kommunerne.

Centret skal konsolidere og videreudvikle det arbejde og de indsatser, som i dag varetages af LivsstilsGruppen i Nuuk og livsstilsambulatorierne i hele Grønland, og samarbejde tæt med andre aktører i sundhedsvæsenet.

Du kan finde visionsoplæg for samarbejdet samt drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Grønland i sin helhed i sektionen “Downloads” her på siden.

Læs mere på Steno Diabetes Center Grønlands hjemmeside

StenoDK_img6_groenland