StenoDK_img6_groenland

Steno Diabetes Center Grønland

Visionsoplæg for en styrket diabetes- og livsstilsindsats godkendt

Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fonden har henholdsvis den 8. og 26. november godkendt et visionsoplæg, der skal føre til en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland.

Kontakt os

Rikke Ørtved

Senior Project Officer

+45 35 27 66 47

rq@novo.dk

Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fonden har henholdsvis den 8. og 26. november godkendt et visionsoplæg, der skal føre til en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland.

Visionsoplægget omfatter bl.a. etablering af et nybygget ambulant videns- og kraftcenter i Nuuk, der skal fungere som centrum for udvikling og videndeling på området. Oplægget omfatter også udvikling af nye behandlingstilbud til børn og voksne, styrkelse af tidlig opsporing, forebyggelse, forskning og tværsektorielt samarbejde samt uddannelse af både borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, og sundhedspersonale.

Repræsentanter for Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Departementet for Sundhed, Departementet for Finanser og Grønlands Center for Sundhedsforskning har været involveret i processen med udarbejdelse af visionsoplægget i samarbejde med Novo Nordisk Fonden.

Det er vores ambition, at det nye tiltag skal løfte både behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og relaterede livsstilssygdomme til gavn for de grønlandske borgere. – Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden

Når en implementeringsplan (drejebog) er udarbejdet, skal denne godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden, hvilket forventes at ske i 2020. Herefter træffer Novo Nordisk Fondens bestyrelse endelig beslutning om en bevilling til at styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i Grønland.

 

Om Steno Diabetes Center Grønland

Visionsoplægget for en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland bygger på følgende elementer:

  • Byggeri af et viden- og kraftcenter (Steno Diabetes Center Grønland) i tæt tilknytning til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Centret skal være en integreret del af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.
  • Udvikling af en række nye behandlingstilbud til børn og voksne med diabetes og relaterede livsstilssygdomme.
  • Udbygning af Grønlands forskning på diabetes- og livsstilsområdet i tæt samarbejde med Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Grønlands Universitet og de danske Steno Diabetes Centre.
  • Udvikling af tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling til borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme, deres pårørende, personalet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen og kommunerne.
  • Øget tværsektorielt samarbejde med fokus på forebyggelse og tidlig  opsporing.

Den styrkede livsstilsindsats omfatter diabetes, kronisk lungesygdom (KOL) og hjerte-kar-sygdom.

Du kan finde visionsoplægget i sin helhed i sektionen “Downloads” her på siden.

StenoDK_img6_groenland