Playbook SDCF FINAL crop

Steno Diabetes Center Færøerne

Steno Diabetes Center Færøerne

Et center med fokus på at sikre øget kvalitet og bedre sammenhæng i behandlingen af diabetes og endokrinologiske sygdomme for hele den færøske befolkning.

Kontakt os

Allan Mønsted Hansen

Senior Project Manager

+45 30 67 48 55

azhn@novo.dk

Om Steno Diabetes Center Færøerne

I september 2022 godkendte Færøernes Landsstyre og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog for etableringen af Steno Diabetes Center Færøerne (SDCF). I den forbindelse godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en samlet bevilling på DKK 123 mio. løbende over 10 år fra 1. januar 2023. Bevillingen til Færøernes Landsstyre skal anvendes til at etablere SDCF herunder styrket forskning og behandling indenfor diabetes og andre endokrinologiske sygdomme.

SDCF er en fuldt integreret del af Medicinsk Center på Landssygehuset i Torshavn. I 2023 forventes 600-700 personer med diabetes samt 800-900 personer med endokrinologiske sygdomme at være tilknyttet til centeret.

Ressourcerne til SDCF kommer fra både Færøernes Landsstyre og Novo Nordisk Fonden. Landsstyret finansierer fortsat de eksisterende tilbud og aktiviteter på Landssygehuset, mens Novo Nordisk Fonden finansierer yderligere udvikling og forskning af disse tilbud og aktiviteter. Sammen ønsker de to parter understøtte hele den færøske befolknings behandling af diabetes og endokrinologiske sygdomme med at sikre øget kvalitet og bedre sammenhæng i behandlingen.

SDCF driver og udvikler indsatser indenfor:

  • Forebyggelse og behandling – patientcentreret indsats på højeste internationale niveau: SDCF vil løbende forbedre den nuværende forebyggelse og behandlingsindsats for børn og unge, voksne samt gravide med diabetes og andre endokrinologiske sygdomme. Der vil være særligt fokus på at forebygge komplikationer af diabetes og andre endokrinologiske sygdomme, men også at sikre en bedre kvalitet, sammenhæng og koordination i patientforløbene.
  • Tværsektorielt samarbejde – stærkt samarbejde på tværs af sektorer med fokus på patientuddannelse og forebyggelse: SDCF vil styrke det nuværende samarbejde med primærsektoren, især almen praksis, ved at øge kvaliteten af behandlingen. De centrale udviklingspunkter fokuserer på at styrke kompetenceudviklingen for sundhedsprofessionelle samt at forbedre patientuddannelsen.
  • Forskning med fokus på vidensbaseret udvikling i patientbehandling og forebyggelse: Etableringen af SDCF styrker den kliniske udvikling og forskning samt forskningsinfrastruktur på Landssygehuset. Fokus i udviklingen og forskningen vil være diabetes og andre endokrinologiske sygdomme. Der vil være særligt fokus på at følge hele diabetespopulationen på Færøerne og på sigt også personer i risiko for at udvikle diabetes. I forskningen vil der fokuseres på at indføre principperne for Precision Medicine.

Centeret vil prioritere kvalitetsudvikling og monitorering af den samlede diabetesbefolkning højt – både for de personer, som behandles på Landsygehuset, men også for dem som behandles hos de praktiserende læger.

For at kunne imødekomme det høje ambitionsniveau for SDCF, vil der være fokus på kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle samt uddannelse af patienter og pårørende.

Playbook SDCF FINAL 2.2