StenoDK_img5_Copenhagen

Steno Diabetes Center Copenhagen

Nordeuropas største diabetescenter

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) gik i luften 1. januar 2017 som det første af Steno Diabetes Centrene.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) gik i luften 1. januar 2017 som det første af Steno Diabetes Centrene.

Visionen med etableringen af SDCC er at kunne tilbyde patientbehandling i verdensklasse. Centret vil samle kompetencer inden for behandling, klinisk forskning og uddannelse i diabetes under samme tag for derigennem at kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient.

Det specialiserede center vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital. SDCC bliver dermed Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter.

Vi glæder os over at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ, der vil blive en meget vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der vil kunne komme alle med diabetes i Danmark til gavn. – Sten Scheibye, tidligere formand for Novo Nordisk Fonden.

 

Stærkt samarbejde på tværs af sektorer

SDCC vil endvidere samarbejde med de andre hospitaler i Region Hovedstaden, med kommunerne og med almen praksis med det sigte at forbedre diabetesbehandlingen for alle borgere i regionen.

SDCC vil også samarbejde med andre hospitaler, universiteter og øvrige offentlige og private aktører i det øvrige Danmark og udlandet for at skabe et af verdens førende miljøer for diabetesbehandling og klinisk diabetesforskning i Hovedstadsregionen.

Det nye center vil behandle personer med type 1-diabetes, børn og unge fra hele hovedstadsregionen samt alle personer med type 2-diabetes med komplikationer fra kommunerne omkring Herlev og Gentofte hospitaler. Den nye bygning, der skal huse centret, forventes at stå færdig i 2020.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse godkendte den 19. maj 2016 at bevilge DKK 2,945 mia. til Region Hovedstaden, efter at Regionsrådet i Region Hovedstaden den 17. maj 2016 godkendte en detaljeret drejebog for centrets etablering og drift

Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden (2012-2018), siger:

– Det er en unik mulighed at etablere et diabetescenter i verdensklasse i Region Hovedstaden, hvor der allerede er forsknings- og behandlingsmiljøer på højt niveau. Vi glæder os over at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ, der vil blive en meget vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der vil kunne komme alle med diabetes i Danmark til gavn.

Fondens bevilling har virkning fra 2017 og løber frem til udgangen af 2029 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, klinisk forskning, sundhedsfremme og uddannelse. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

I januar 2017 blev det nuværende Steno Diabetes Center i Gentofte overdraget til Region Hovedstaden fra Novo Nordisk A/S. Fra 2017 til 2020 vil visionen med det nye center gradvist udmøntes på SDCC under nyt ejerskab, indtil den nye bygning indvies og tages i brug i slutningen af 2020.

Læs mere på Steno Diabetes Center Copenhagens hjemmeside 

StenoDK_img7_Copenhagen2