StenoDK_img2_midtjylland

Steno Diabetes Center Aarhus

Stærkere samarbejde om diabetesindsatsen

I sensommeren 2017 godkendte regionsrådet i Region Midtjylland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en drejebog for etableringen af Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA).

Visionen med SDCA er at øge livslængden og livskvaliteten for alle personer med diabetes i Region Midtjylland samt at bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde i regionen.

Hovedtiltaget er etableringen af et nyskabende, ambulant diabetescenter ved Aarhus Universitetshospital. Centret skal være et specialiseret videns- og kompetencecenter, der sætter den enkelte person med diabetes i centrum.

Med etableringen af centrene styrkes rammerne for en forbedret patientcentret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Endvidere styrkes forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorerne. – Sten Scheibye

Steno Diabetes Center Aarhus har lavet en film om Andreas, der er 32 år gammel, arbejder som politibetjent og cykler på mountainbike. Og så har han diabetes.Se filmen her.

Om Steno Diabetes Center Aarhus

Der vil være fire kerneaktiviteter i SDCA: personcentreret diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer, patientrelateret forskning, kompetenceudvikling og uddannelse samt et særligt fokus på tværsektorielt samarbejde om diabetesindsatsen. Det betyder, at SDCA vil have fokus på at udvikle og forbedre den sammenhængende indsats mellem sygehuse, den kommunale sektor og praksissektoren, eksempelvis i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes.

8.000 patienter vil kunne blive behandlet på SDCA om året, og centret vil blive en del af den nye bygning Forum, som opføres ved siden af Aarhus Universitetshospital.

SDCA skal fungere som drivkraft for at udvikle og udbrede nye forebyggelses- og behandlingsmetoder samt at sikre en høj, ensartet behandlingskvalitet i diabetesindsatsen i hele regionen. Det vil foregå i et tæt samarbejde med de øvrige sygehuse i regionen samt øvrige sektorer, herunder kommuner og almen praksis.

5. september 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 1,4 mia. kroner til Region Midtjylland til etablering og drift af SDCA, efter at Region Midtjylland d. 23. august 2017 godkendte en detaljeret drejebog for centret.

”Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med etableringen af centrene styrkes rammerne for en forbedret patientcentret behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Endvidere styrkes forskning, uddannelse og samarbejde på tværs af sektorerne. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Fondens bevilling har virkning fra 2018 og løber frem til udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker supplerende behandlings- og forebyggelsestiltag, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og uddannelse. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning, der placeres i Forum ved Aarhus Universitetshospital.

Fra årsskiftet 2018 og indtil den nye bygning forventes at kunne tages i brug i 2022 vil SDCA være i drift i lokaler på Aarhus Universitetshospital.

Læs mere på Stenoaarhus.dk

 

StenoDK_img2_midtjylland