SeQure - værktøj til kvalitetsforbedring i diabetesbehandlingen

SeQure er et pc-baseret værktøj til at arbejde med forbedring af kvaliteten i diabetesbehandlngen, primært målrettet udviklingslande.

SeQure opsamler ​​udvalgte nøgleindikatorer (både proces- og resultatmål), hvilket kan anvendes til at vurdere og dokumentere kvaliteten af ​​diabetesbehandlingen i klinikken. SeQure angiver desuden forslag til relevante foranstaltninger, der kan iværksættes for at forbedre kvaliteten.

SeQure er et redskab, designet til overvågning af kvaliteten i en udvalgt patientpopulation, men den kan også give et overblik af de enkelte patienter. SeQure er ikke udviklet som en elektronisk journal og bør derfor ikke anvendes som sådan.

SeQure kan downloades gratis efter brugerens accept af ansvarsfraskrivelsen. Brugeren skal desuden udfylde formularen med relevante kontaktoplysninger for at få tilsendt licens til at aktivere via e-mail. Kontaktoplysningerne opbevares i overensstemmelse med dansk datalov og bruges kun til at udlevere licensnøglen.

Ansvaret for brugen af ​​SeQure og eventuelle konsekvenser af denne påhviler alene den enkelte/ / klinik / institution, som downloader og bruger softwaren og ikke Steno Diabetes Center. Beskyttelsesforanstaltninger Data er det fulde ansvar for den enkelte / klinik / institution at downloade og bruge SeQure, og ikke Steno Diabetes Center.

Sidst opdateret 09-03-2016