Download værktøjerne

Download de 24 værktøjer
Alle er i web-venlig format til print. Hver øvelse er sat op med en forside og bagside, så vær opmærksom på det, når du printer. Undtagelser herfra er ikonark og illustrationsark. Ønsker du at få værktøjerne trykt, se i boksen til højre.

Reflektionværktøjer
Velegnede til en indledende dialog om de udfordringer, som patienten oplever i relation til sin sygdom og behandling af den.

1.Min dag
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Find andre sprogudgaver i højre kolonne

2. Min medicin
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

3. Min brug af medicinen
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

4. Mine udfordringer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning 

5. Postkort
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

6. Opfølgning
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

Målsætningsværktøjer

Velegnede til, undervejs og afslutningsvis i et forløb, at hjælpe patienten med at planlægge og fastholde mål for forandringer.

1. Mål og plan
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

2. Betydning og tiltro
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

3. Fordele og ulemper
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning 

Læring og viden
Hensigten med værktøjerne er at arbejde med viden og læring, som er specielt relevant for den enkelte patient.

1. Blodsukkerregulering
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark A
Illustrationsark B
Illustrationsark A+B
Ikonark 1

2. Symptomer ved højt og lavt blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark C
Ikonark 2

3. Mit blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

4. Forhøjet blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

5. Behandling af type 2 diabetes
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

6. Medicinoverblik
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

7. At skulle stikke sig
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

8. Vægtstigning ved insulinbehandling
Øvelsesark
Trin-for-trinvejledning

9. For lavt blodsukker
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

10. Senkomplikationer ved diabetes
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning
Illustrationsark D
Ikonark 3

11. Forebyggelse af senkomplikationer
Øvelsesark
Trin-for-trinvejledning

12. Erfaringer med senkomplikationer
Øvelsesark
Trin-for-trinvejledning

13. Mine relationer
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

14. God og dårlig støtte
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning

15. Husk medicinen
Øvelsesark
Trin-for-trin vejledning


Sidst opdateret 10-01-2017

Kontakt

Annemarie Varming
Forsker

E-mail:
annemarie.varming@regionh.dk

Min dag

’Min dag’ er blevet videreudviklet og oversat til flere sprog.

Download på arabisk
Download på urdu
Download på tyrkisk

Øvelse - Mine udfordringer

Formål med øvelsen er, at patienten udvælger de væsentligste udfordringer i hverdagen med type 2 diabetes.

Øvelse - Min dag

Formålet med øvelsen er, at patienten og behandler sammen får indsigt i en konkret hverdag hos patienten.

Øvelse - Mål og plan

Formålet med øvelsen er, at patienten sætter sig et mål og udarbejder en plan i samarbejde med de professionelle.