Sundhedspædagogiske modeller

I arbejdet med det sundhedspædagogiske koncept for patientuddannelse er der udviklet to teoretiske modeller. Den ene omhandler personen med kronisk sygdom, mens den anden omhandler den sundhedsprofessionelle underviser.

Det balanderende menneske

Det balancerende menneske
Den sundhedspædagogiske model ”Det balancerende menneske” viser, hvordan personer med kronisk sygdom oplever at leve med en kronisk sygdom, herunder de udfordringer og forandringer, som de oplever i deres liv og hverdag.

Modellen viser fire grundlæggende behov hos personen med kronisk sygdom. Det er behov, som undervisere kan arbejde med i deres undervisning. De fire behov er klarhed, rettidighed, helhed og samhørighed.

Modellens budskab er, at patientuddannelse skal tage udgangspunkt i den enkelte deltagers situation, behov og problemer.

Den sundhedspædagogiske jonglør
 

Den sundhedspædagogiske jonglør
Det er den sundhedsprofessionelles vigtigste kompetence at kunne gennemføre deltagerorienteret og faciliterende undervisning med relevant sygdomsfagligt indhold.

Den sundhedspædagogiske jonglør er den underviser, der formår at jonglere med de forskellige underviserroller, som er nødvendige for at deltagere med kronisk sygdom føler sig set og hørt, bliver inspirerede, motiverede og kompetente til at handle sundhedsfremmede.

Modellen identificerer fire roller, som den sundhedspædagogiske underviser jonglerer med: favneren, facilitatoren, oversætteren og inspiratoren. 

Du kan læse om udviklingen af modellerne

Læs også publikationerne:
Andersen TH, Hempler NF, Willaing I. Educator challenges using participatory methods in group-based patient education. Health Education 2014;114,2: 152-165, DOI 10.1108/HE-07-2013-0032

Engelund G, Hansen UM & Willaing I. ‘The Health Education Juggler’: Development of a model describing educator roles in participatory, group-based patient education. Health Education 2014;114,5: 398-412, DOI 10.1108/HE-09-2013-0052

Hansen UM, Engelund G, Rogvi SA, Willaing I. The Balancing Person: an innovative approach to person-centred education in chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare 2014;2(3):290-302.

Jensen NK, Pals RA. Next education (NEED) – A dialogue-based approach to patient education. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2015;19(1):168-170.


 


Sidst opdateret 25-10-2016

Regitze Anne Saurbrey Pals
Research assistant

E-mail regitze.anne.saurbrey.pals@regionh.dk

Baggrund

Det samlede sundhedspædagogiske koncept (NEED:Next Education) er udviklet af forskningsgruppen Diabetes Management Research. Foruden de 24 øvelser består konceptet af:
- En publikation med introduktion og vejledning til øvelserne
- To sundhedspædagogiske modeller: Det balancerende menneske og Den sundhedspædagogiske jonglør