Dialogværktøjer til gruppebaseret patientuddannelse

Dialogværktøjerne til gruppebaseret patientuddannelse er en del af et sundhedspædagogisk koncept (NEED: Next Education). Konceptet henvender sig til sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagpersoner, der underviser personer med kroniske sygdomme, herunder diabetes.

De tre grundprincipper i dialogværktøjerne

  • Deltagelse: Deltagere i patientuddannelse skal opdage og udvikle deres egne evner til at klare livet med kronisk sygdom. Derfor sigter alle øvelserne mod at skabe aktiv deltagelse blandt deltagerne. Ved hjælp af billeder, citater, udsagn og spilelementer inviteres deltagerne til at sætte ord på deres tanker, erfaringer og overvejelser, og til at dele dem med andre.
  • Dialog: Øvelserne er værktøjer til at realisere en personcentreret, dialogbaseret undervisningstilgang, men kan ikke stå alene. De forudsætter en underviser med de nødvendige faglige og didaktiske kompetencer. Derudover er det måden øvelserne bruges på, der tilfører værdi til undervisningen.
  • Fleksibilitet: Øvelserne kan bruges fleksibelt. Det står således den enkelte underviser frit for, efter behov,at anvende en enkelt øvelse i et eksisterende program eller at sammensætte flere – eller alle - øvelser til et nyt program. Øvelserne skal tilpasses den lokale kontekst de indgår i, sådan at underviserne får øvelserne til at passe ind i densammenhæng og ikke omvendt. 

Konceptet består af 24 øvelser indenfor disse emner:

Refleksion og erfaring
Øvelserne giver mulighed for at få deltagerne til at reflektere og tale om egne erfaringer i forhold til livet med  en kronisk sygdom.

Motivation og mål
Øvelserne kan hjælpe deltagerne med at identificere deres indre motivation -  for forandring, til at prioritere og til at handle målrettet.

Viden og læring
Øvelserne handler om at få præsenteret den faglige viden, så den er skræddersyet til deltagernes behov -  og bygger på deres erfaringer og viden.

Krop og sanser
Øvelserne stimulerer deltagernes oplevelser gennem krop og sanser. De tre øvelser omfatter ikke trykbart materiale, men trin-for-trin vejledninger for, hvordan øvelserne gennemføres.

Download øvelserne 

Sidst opdateret 25-10-2016

Regitze Anne Saurbrey Pals
Research assistant

E-mail regitze.anne.saurbrey.pals@regionh.dk

Baggrund

Det samlede sundhedspædagogiske koncept (NEED:Next Education) er udviklet af forskningsgruppen Diabetes Management Research. Foruden de 24 øvelser består konceptet af:
- En publikation med introduktion og vejledning til øvelserne
- To sundhedspædagogiske modeller: Det balancerende menneske og Den sundhedspædagogiske jonglør

Den sundhedspædagogiske værktøjskasse er afprøvet i 49 patientuddannelses-settings i hele Danmark , hvor flertallet af underviserne fandt, at øvelserne støttede dem i at skabe patientcentreret undervisning og i at involvere deltagerne aktivt i undervisningen. Læs mere om afprøvning og evaluering

Læs mere om baggrunden for og udviklingen af konceptet