Værktøjer

Steno udarbejder løbende værktøjer, som kan anvendes i undervisning af mennesker med diabetes, både i gruppe og individuelt. De udarbejdede værktøjer er lagt ud til download.
Desuden produceres løbende uddannelses film, som fortæller om vores tilgang til behandling til inspiration for andre. 


Dialogværktøjer til gruppebaseret patientuddannelse
NEED er et sundhedspædagogisk koncept til brug i gruppebaseret patientuddannelse

EMMA: Dialogværktøjer til diabeteskonsultationer
Dialogværktøjerne EMMA (Empowerment, Motivation & Medical Adherence) er udviklet til at inspirere sundhedsprofessionelle til udvikling af handlekompetence og egenormsorg hos personer med diabetes.

Guidet egen-beslutning
En metode og dialogværktøj til at hjælpe sundhedsprofessionelle og patienter til afklaring og forandring.

DAWN - Dialogværktøjer
Dialogværktøjerne fra DAWN er udviklet til dialogbaseret og deltagerorienteret patientuddannelse.

Ulighed i sundhed
Guide og 9 sundhedspædagogiske værktøjer til sundhedsprofessionelle i patientuddannelse.

Videoer
Steno udvikler videoer om forebyggelse og behandling af diabetes.


Sidst opdateret 10-04-2017