Publikationer

 Beboerinddragelse og sundhedsfremme i de boligsocial helhedsplaner Beboerinddragelse og sundhedsfremme i de boligsociale helhedsplaner
Resultater fra en systematisk interviewundersøgelse med boligsociale medarbejdere
Publiceret 2016
Download rapport

Projekt-SoL-et udviklingsprojekt-gennemfort-i-udvalgte-lokalsamfund-paa-Bornholmog-i-Odsherred

Projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
Rapporten beskriver projektets teoretiske grundlag, design, metoder, aktiviteter, evaluering, resultater, erfaringer og lokal forankring.
Publiceret marts 2016
Download publikation


 

  Når sundheden skal frem
Fem principper, der sætter kursen for Sundhedsfremmeforskningen på Steno Diabetes Center.
Publiceret 2015
Download publikation
  Guide og værktøjer til sårbare personer med diabetes
I samarbejde med Region Syddanmark og Diabetesforeningen har Health Promotion Research udviklet sundhedspædagogiske værktøjer til brug i patientuddannelse målrettet sårbare personer med diabetes. I forbindelse med projektet er der udviklet en guide til patientunderviserne, som introducerer værktøjer til brug i undervisning af sårbare personer med diabetes. Et af værktøjerne, ”Min dag”, stammer fra EMMA projektet.
Guiden er udviklet med diabetes som case, men kan også anvendes til patienter med andre kroniske sygdomme. Hent guiden
  Forebyggelse på tværs
Københavns Kommune og Steno Diabetes Center samarbejder om en række forskningsprojekter inden for sundhedsfremme med fokus på aktionsforskning og borgerdeltagelse.
Publiceret 2014
Download publikation
  Faktorer der har betydning for henvisning til og gennemførelse af forløb på Forebyggelsescenter Vanløse-Brønshøj-Husum
Jens Aagaard-Hansen og Anette Lykke Hindhede, Steno Center for Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center
Susanne Margrethe Sørensen,Forebyggelsescenter Vanløse-Brønshøj-Husum, Københavns Kommune
Publiceret 2014
Download rapport
  Fremtidens patientuddannelse - med diabetes som case
Publiceret 2013
Download konferencemagasin
  Mellem idealer og realiteter
En virkningsevaluering af Diabetesskolen på Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
Publiceret januar 2013
Download rapport  
  Evaluering af "vejen til sund vægt"
Sundhedsplejens indsats for tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt hos skolebørn i København.
Publiceret september 2012.
Download rapport
  Health-related theatre in Kenya
Ibrahim Oanda Ogachi i samarbejde med Steno Health Promotion Research
Publiceret 2012
Download rapport 

  Hvordan kommer vi fra teori til praksis - retoriske perspektiver på patientuddannelse
Publiceret 2012
Download konferencemagasin


  Patient perspectives on life and care in relation to type 2 diabetes
A survey about preferences for education and support, patient activation, patient perspective of care, diabetes distress and self-management behaviours. (2010-2012)
Læs mere (Link til artiklerne på side 2 og på bagsiden). Sidst opdateret 03-01-2017