Type 2 diabetes, insulinbehandling og hypoglykæmi

Kurset sigter mod at give teoretiske oplæg samt praktiske færdigheder til selvstændigt, at kunne varetage pleje, behandling og vejledning i forhold til insulinbehandling af personer med type 2 diabetes


Kurset giver dig viden og færdighed til at:
  • Forklarer fordele og ulemper i forskellige behandlingsregimer
  • Tilpasse viden om insulins virkningsprofiler i relationen til personen med diabetes blodglukose profiler
  • Foretage relevante observationer af virkning og bivirkning af insulin, samt udføre relevante handlinger
  • I praksis anvender kliniske retningslinjer for injektionsteknik og selvstændigt justerer på injektionsteknik, herunder korrekt procedure for bortskaffelse af injektionsmateriale
  • Genkende, tolke og handle på udsving i blodglukoseprofiler ved insulinbehandling særligt med fokus på hypoglykæmi. 
Målgruppe
Til dig der vil øge din viden om insulinbehandling til type 2-diabetes.

Skræddersyet til
Sygeplejersker der har interesse for og erfaring med diabetes på fx medicinske afdelinger og /eller i hjemmeplejen. 

Praksisnær med afsæt i din hverdag
I undervisningen lægger vi vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis og dine erfaringer bringes i spil.

Tid og sted
Kurset afholdes den 1. juni 2017 kl. 9.00 - 14.00 
På Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.

Pris og tilmelding
Det koster 750,00 kr. at deltage.
Tilmelding via kursusportalen i Region Hovedstaden

Sidst opdateret 25-03-2017