Temadag om diabetes, pleje og behandling

Temadagen henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, fortrinsvis i primærsektoren.

Kursets formål:

  • at udbrede basal viden om diabetes, tidlig opsporing og behandling af især den stærkt voksende gruppe mennesker med type 2 diabetes.
  • at udbrede større viden om praktisk insulinbehandling og øge kendskabet til forskellige behandlingsformer, samt at deltagerne kan anvende disse i hverdagen.
  • at deltagerne får en øget forståelse og interesse for den psykosociale betydning, diabetes har for det enkelte menneske.

Hvad består kurset af?
Temadagen ledes af to erfarne diabetessygeplejersker, som underviser i den nyeste evidensbaserede viden og praksis inden for behandling og pleje af mennesker med type 1 og type 2 diabetes.

Dit udbytte af kurset

  • få redskaber til praktisk diabetesbehandling, insulin, injektionsteknik og blodglukosemåling
  • viden om identifikation og behandling af hypo- og hyperglykæmi
  • viden om sendiabetiske komplikationer og forebyggelse
  • viden og indsigt i at leve med en kronisk sygdom
  • viden om opsporing af risikogrupper

Tid og sted
Temadagen afholdes kl.  8.30 - 15.30 på Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.
Der er planlagt disse temadage:

23. august 2017
27. september 2017
22. november 2017

Tilmelding via kursusportalen i Region Hovedstaden.

Praktisk info
Pris for deltagelse i kurset er 950 kr.Sidst opdateret 22-05-2017

Kontakt

Anette Laursen
Kursusadministrator

E-mail anette.vibeke.laursen@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 33 26

Kursusansvarlig

Lene Dobson
Diabetessygeplejerske

E-mail lene.dobson@regionh.dk
Mobil: +45 30 91 29 70

12 kurser med ca. 320 sygeplejersker og SOSU-assistenter fra Gladsaxe Kommune gennemførte i 2012-13 et to-dages kursus om diabetes.
Kurset var tilrettelagt i samarbejde med Lotte Sehested fra Gladsaxe Kommunes
Forebyggelsescenter. Læs hvilke resultater Gladsaxe Kommune har opnået i casen