Den ældre person med diabetes og akutte komplikationer

Kurset sigter mod, at give viden, færdigheder og kompetencer der omhandler indsigt i forhold til ældre personer med type 1 + 2-diabetes, herunder at håndtere akutte komplikationer.

Kurset giver dig viden og færdighed til at

  • Håndtere særlige forhold som gør sig gældende for ældre med diabetes, herunder ændrede kognitive, emotionelle og fysiske færdigheder
  • Have fokus på fordele og ulemper ved de forskellige insulintyper og behandlingsregimer for den ældre person med diabetes
  • Intensivere og justere behandling- hvornår og hvordan
  • Forstå vigtigheden af blodglukose måling og registrering af disse
  • Handle på akutte komplikationer (hyper/hypoglykæmi) typiske og mindre typiske symptomer og situationer, hvor der er øget risiko for disse.
  • Foretage relevante observationer af blodglukose målinger og insulinprofiler og handle på disse, samt vide hvornår der er behov for lægelig vurdering
  • Iværksætte handlinger der understøtter og tager hensyn til den enkelte ældres generelle helbredstilstand og livskvalitet.
Målgruppe
Til dig der vil øge din viden om ældre med diabetes såvel type 1 som type 2.

Skræddersyet til

Sygeplejersker der har interesse for og erfaring med diabetes på fx medicinske afdelinger og /eller i hjemmeplejen. 

Praksisnær med afsæt i din hverdag

I undervisningen lægger vi vægt på en tæt kobling mellem teori og praksis og dine erfaringer bringes i spil.

Tid og sted
Kurset afholdes den 29. maj 2017 kl. 8.00 - 14.00 
På Steno Diabetes Center Copenhagen, Niels Steensens Vej 6 i Gentofte.

Pris og tilmelding
Det koster 850,00 kr. at deltage.
Tilmelding via kursusportalen i Region Hovedstaden

Sidst opdateret 25-03-2017