Salg af analyser

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører analysearbejde for interne og eksterne rekvirenter.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK i henhold til DS/EN ISO 15 189.

Oversigt over diabetesrelaterede analyser

Analysenavn
IUPAC kode
Prøvemateriale
(alternativt)
Håndtering og
opbevaring
Forsendelse og svartid
P-Glutamatdecarboxylase (GAD65)-antistof;arb.stofk. NPU26737 
Akkrediteret
Serum
Min. 0,5 mL 

Centrifugeres og afpipetteres.
Afpipetteret serum: 2 uger ved 2-28˚C.
Ca. 2 mdr. ved -20˚C.

Køl, frost eller stuetemp.
Udføres 2 x pr. måned

B(Hb)-Hæmoglobin A1c;stoffr.(IFCC) NPU27300

 

 

Beregning af middelblodglukose (eAG) NPU27412  
Akkrediteret 

Kap. blod fort. 1:200 i BIORADSP-glas
eller Hemolysis & Wash solution fra Tosoh

Fuldblod K2/K3-EDTA el.Li-Heparin, min. 1 ml

BIORAD SP-glas: 14 dage ved stuetemp.

Hemolysis & Wash solution: 6 timer ved stuetemp. , 3 dage ved 2-8 ˚C

Fuldblod: 7 dage ved 2-8 ˚C

Ved hæmoglobin-varianter udføres på alternativ metode: 
DCA Vantage 

Alm. post.

 

Udføres dagligt.

P-Insulin;stofk.
Faste: NPU02497
Ikke faste: NPU20182
Akkrediteret
Serum
(LiHep el. K2/K3-EDTA plasma), min. 1 mL 
Centrifugeres <1,5 time eft. prøvetagning og afpipetteres. Opbevares ved:
2-8 °C (4 døgn),  ved -20°C (1 måned),
ved -80°C (>1 måned).  
Frost.
Udføres 1x ugentligt
P-Insulinantistoffer;arb.stofk.
NPU14359  
Serum
(LiHep el. K2/K3-EDTA plasma), min. 0,5 mL 
Centrifugeres <1,5 time eft. prøvetag-ning og afpipetteres.
Opbevares ved stuetemp. (<1 måned). > 1 måned ved -20 °C

Sendes ved stuetemp.

Udføres 2 x pr. måned.

P-Proinsulin C-peptid;stofk. Faste: NPU18005
Ikke faste: NPU18004

Akkrediteret

Serum
(LiHep-el. K2/K3 - EDTA plasma)
min. 1 mL 
Centrifugeres <1,5 time eft. prøvetagning og afpipetteres.
Opbevares ved
-20˚C (1 måned), ved -80 ˚C (>1 måned)
Frost.
Udføres 1x ugentligt.
P-Proinsulin;stofk
Faste: NPU04154
Ikke faste: NPU04020
Serum
(LiHep-plasma)
min. 1 mL 
Centrifugeres <1,5 time eft. prøvetagning og afpipetteres.
Opbevares ved 2-8 ˚C (5 dage), ved -20 ˚C (< 2 måneder), ved -80 ˚C (>2 måneder)
Frost/køl.
Analysesvar kan forventes indenfor 2 uger.

P-Calcifediol+25-hydroxyergocalciferol
(Vitamin D2+D3); stofk.

NPU10267
Akkrediteret

 

Serum
(LiHep-plasma)
Min. 1 mL  
Centrifugeres og afpipetteres.
Opbevares ved 2-8 °C  (4 dage),
ved 20 °C (1 måned). 
 
Frost/køl. Udføres 1-2 x ugentligt.

For pris og yderligere information
For analyser, der ikke analyseres dagligt, kan du ringe og få oplyst hvilken dag analysen vil blive udført.

Prøvemodtagelse
tlf. 30 91 31 67

Diabetesrelaterede analyser
tlf. 30 91 31 70


Laboratoriechef Anders Heding 
tlf. 30 91 31 63

Prøver sendes til
Steno Diabetes Center Copenhagen
Klinisk Biokemisk Afdeling, indgang D
Niels Steensens Vej 2, NSA 2.20
2820 Gentofte 
Sidst opdateret 03-01-2017