Kliniske forsøg

Steno Diabetes Center Copenhagen har et patientgrundlag på mere end 5600 patienter, som går i klinikken. Interessen for at deltage i forskningsprojekter er stor, og der er mange muligheder både inden for type 1 og type 2 forskning. 

At vælge Steno Diabetes Center Copenhagen som partner i kliniske forskningsprojekter er at vælge en partner, som har mere end 80 års erfaring med at drive diabetesforskning af høj kvalitet. Det sikrer jer et professionelt projektforløb med god faglig sparring og et minimum af fejl og afvigelser.

Fokus på diabetes i hele organisationen
Steno Diabetes Center Copenhagen er et af få centre i verden, som udelukkende fokuserer på diabetes. Det giver os et højt vidensniveau og en høj faglig standard, som også kommer vores forskningspartnere til gode.

Det overordnede mål for forskningen er at udvikle og forbedre behandlingen af diabetes, så mennesker med diabetes kan leve et normalt liv med en høj livskvalitet. Vi vil gerne kunne bidrage til, at moderne medicin og metoder, inklusive diabetesteknologi, finder sin effektive plads i behandlingen af diabetes.

Kliniske forsøg af høj,faglig standard gennemføres i samarbejde med forskningsmiljøer på og udenfor Steno Diabetes Center Copenhagen samt med medicinalindustrien.

Opgaver, der tilbydes: 

  • Planlægning af forskningsprojekter
  • Undersøgelse af deltagerne i forskningsprojekter
  • Høj kvalitet i gennemførelsen af projekter
  • God dokumentation

Vi har gennemført projekter inden for eksempelvis:

  • Faktorer med betydning for udvikling af diabetes
  • Hypoglykæmi
  • Ny metode til behandling af fodsår
  • Autonom neuropati med kardiel påvirkning
  • Nye lægemidler
  • Insulinpumpebehandling

Overholdelse af regler for og myndighedsanmeldelse af kliniske studier
De kliniske studier udføres i overensstemmelse med Helsinki-deklarationen, de internationale ICH-GCP-regler og dansk lovgivning. Alle studier anmeldes til de relevante myndigheder fx den Videnskabsetiske KomiteLægemiddelstyrelsen og Datatilsynet.

Sidst opdateret 03-01-2017

Kontakt

Anders Heding
Laboratoriechef

E-mail: anders.heding@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 31 63