Projekt SoL var et udviklingsprojekt gennemført i udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred i perioden 2012-2015. Rapporten beskriver bl.a. evaluering, resultater og lokal forankring. Læs rapporten

Med den sundhedspædagogiske værktøjskasse kan du få hjælp i din daglige praksis. Materialet består af 24 øvelser med vejledninger til Download øvelserne.

Rapporten "Beboerinddragelse og sundhedsfremme i de boligsociale helhedsplaner" indeholder resultater fra en systematisk interviewundersøgelse med boligsociale medarbejdere.
Se flere danske publikationer

At arbejde som læge på Steno

Hvordan er det at arbejde som læge på Steno?

Mød vores to kolleger, Dan Hesse og Bernt Johan von Scholten, i denne video og hør dem fortælle.