Kontakt vedr. Sundhedsplatformen

Opstår der udfordringer og spørgsmål i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen, kan nedenstående kontaktes:

Vedr. ventetid og visitation

Kontakt patientkoordinator Lene Gehrchen på tlf. 3861 9780.

Andre forespørgsler

Teamleder Maria Bøgelund Lauritzen kontaktes på tlf. 3861 9777.

Patienter i et behandlingsforløb på Steno
Kontakt sygeplejerådgivningen-( 24/7) på tlf. 3969 0800Sidst opdateret 02-05-2017