Specialestuderende eller praktikanter

Sundhedsfremme på erhvervsskoler eller udsatte boligområder – har det din interesse og skal du skrive speciale i 2017? Så har du mulighed for at skrive dit speciale hos Diabetes Forebyggelsesforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen, 

Vi søger lige nu specialestuderende, eller praktikanter, med interesse i at bidrage til et af følgende to projekter: 

Implementering af sundhedsfremme på erhvervsskoler 

Et vigtigt element i erhvervsskolereformen fra 2014 er, at eleverne skal være mere sunde; de skal trives, bevæge sig mere og lære mere om sundhed under uddannelsen. Men hvordan er det gået med at implementere de sundhedsfremmende elementer af reformen? Til at hjælpe til med at belyse dette, søger gruppen for Diabetes Forebyggelsesforskning en eller flere dygtige, ambitiøse og motiverede studerende, der skal skrive speciale i 2017. Specialerne skal supplere en kvantitativ monitorering af sundhedsfremme aktiviteter på erhvervsskoler, som Diabetes Forebyggelsesforskning gennemfører i første halvår af 2017. Vi søger både kvalitative og kvantitative kandidater.

Vi søger en, eller et par, studerende, der ønsker at gennemføre en dybdegående, kvalitativ undersøgelse på erhvervsskolerne. Herunder ønskes belyst hvad der opleves som fremmende og hæmmende faktorer i forhold til implementering af sundhedsfremmende aktiviteter generelt og mere specifikt i forhold til reformens krav og intentioner. Dels søger vi en studerende, der ønsker at lave et speciale med afsæt i den kvantitative undersøgelse, og hvor fokus er at belyse hvilke faktorer der er associerede med implementering af sundhedsfremme på erhvervsskoler.

Evaluering af partnerskabsprojektet Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder 

I udsatte boligområder er den sociale ulighed i sundhed særligt udtalt, og det er nødvendigt at udvikle nye metoder, eller aktiviteter, der i højere grad kan mobilisere beboere fra disse områder til sundhedsfremmeaktiviteter. Diabetes Forebyggelsesforskning er derfor en del af partnerskabsprojektet Nye Veje til trivsel og bevægelse i boligområder, der siden 2015 har forsøgt at udvikle ”Nye veje” til at øge den mentale og fysiske sundhed blandt borgere i udvalgte boligområder i Københavns, Køge og Roskilde Kommuner. Projektet afsluttes i 2017, og vi søger netop nu dygtige, ambitiøse og motiverede studerende, der vil skrive speciale om projektets virkninger på partnerskabs- eller beboerniveau. 

Specialet kan enten være kvalitativt eller kvantitativt, men vil i begge henseender skulle følge op på forudgående målinger, som er blevet foretaget tidligere i projektperioden. Viden om, eller interesse for, praksisfælleskaber, innovation eller beboerinddragelse er en fordel, da dette er elementer, der ønskes belyst i et udviklingsperspektiv. 

Profil for den/de specialestuderende 

Som specialestuderende, skal du kunne arbejde selvstændigt med at udvikle og udforske et af ovenstående emnefelter i dit speciale, og du skal kunne dokumentere teoretiske, praktiske eller metodemæssige kompetencer relevante for at løse en af de skitserede problemstillinger. Det vil være en klar fordel, hvis du har mod på, og mulighed for, at skrive og aflevere dit speciale som en videnskabelig artikel. 

Din rolle
Som specialestuderende får du ikke løn for at skrive specialet, men vi kan tilbyde sparring og vejledning samt muligheden for at indgå i et projekt under udvikling, hvor din empiri kommer til at spille en vigtig rolle. 

Henvendelse og mere information

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til Forsker Charlotte Demant Klinker (charlotte.demant.klinker@regionh.dk telefon 30 91 29 68) med CV, karakterudskrift, en beskrivelse af dine interesser i forhold til det skitserede speciale, samt information om dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.).


Sidst opdateret 14-03-2017