Ph.d.-studerende til klinisk forskningsprojekt

Steno Diabetes Center Copenhagen søger en læge til et ph.d.-forløb inden for klinisk forskning med interesse for diabeteskomplikationer. Stillingen er med ansættelse 1. juni 2017 eller snarest derefter. 
 
Om afdelingen og forskningsgruppen 

Du vil indgå som ph.d.-studerende i et team af læger (heraf 4 ph.d.-studerende og 3 seniorforskere), projektsygeplejersker og bioanalytikere. Der er produceret flere doktordisputatser og ph.d. afhandlinger i forskningsgruppen om kliniske og epidemiologiske studier af risikofaktorer for udvikling af mikrovaskulære komplikationer ved diabetes med særlig fokus på diabetisk nyre- og hjertesygdom. Vi har et godt og solidt fagligt netværk og faste samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. 
 
Projektbeskrivelse 

Ph.d.-projektet vil bl.a. omhandle et klinisk studie af effekten af forskellige typer diabetesmedicin på albuminuri hos patienter med type 1 eller type 2 diabetes. Som ph.d.-studerende i gruppen vil du, ud over dit eget studie, studier skulle deltage i udførelsen af flere af vores igangværende interventionsstudier for at kunne lære af disse. Forskning i diabeteskomplikationer giver en bred klinisk indsigt. Læger, der tidligere har forsket i gruppen, har specialiseret sig indenfor endokrinologi, nefrologi, kardiologi, karkirurgi og klinisk fysiologi. 
 
Ansættelsesvilkår 
Det forventes, at du har danske læge autorisation. Du ansættes i henhold til overenskomst indgået mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Løn efter gældende aftaler. 
 
Ansøgning og mere information 
Hvis du ønsker mere information om stillingen er du velkommen til at kontakte Professor Peter Rossing, tlf. 38 16 97 05 eller seniorforsker Tine Willum Hansen, tlf. 30 91 31 03
 
Søg jobbet via Region Hovedstadens jobportal. 
 
Om Steno Diabetes Center Copenhagen   
Steno Diabetes Center Copenhagen er specialiseret i behandling, forskning og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes.  Steno er Skandinaviens største diabetesklinik og behandler hvert år flere end 5.700 personer med diabetes fra Region Hovedstaden.  Steno blev pr. 1. januar 2017 en del af Region Hovedstaden for at blive en del af et nyt visionært diabetescenter for hele regionen.

Sidst opdateret 04-05-2017