Job på Steno

Steno er et fantastisk sted at arbejde. Vores medarbejdere er professionelle, engagerede, veluddannede og byder dig gerne velkommen.

Steno blev pr. 1. januar 2017 en del af Region Hovedstaden for at blive en del af et nyt visionært diabetescenter for hele regionen. Læs mere i drejebogen

Ledige stillinger på Steno Diabetes Center Copenhagen vil derfor blive opslået på regionens hjemmeside, sundhedsjob.dk (kun klinikken), evt. suppleret med annoncering i relevante fagblade.

Fælles mål. Respekt. Dialog. Og klare aftaler. Som ansat på Steno lægger din jobbeskrivelse fundamentet for dit arbejde og beskriver de grundlæggende ansvarsområder og opgaver, som du skal leve op til i dit arbejde.

Alle medarbejdere på Steno har hvert år en medarbejdersamtale, der hænger sammen med lederens, afdelingens og Stenos overordnede mål og strategi. De overordnede mål er beskrevet i Stenos Balanced Scorecard. Målene skaber klarhed over, hvilke projekter, milepæle og opgaver der skal prioriteres på kort sigt.

Din udviklingsplan (IDP – Individual Development Plan) beskriver i hvilken retning, og med hvilket formål dine kompetencer skal udvikles. Planen skal gerne tage højde for, hvilke kompetencer du har brug for at udvikle for at kunne nå dine mål – både faglige og personlige, og hvilke opgaver du særligt motiveres af.

Ledige stillinger
Forskningsleder
Diabetessygeplejerske
Ph.d.-studerende til klinisk forskningsprojekt


Sidst opdateret 20-05-2017

At arbejde på Steno

To sygeplejersker fortæller i denne video om uddannelsen til diabetessygeplejerske og at arbejde som sygeplejerske på Steno.