Klinikken

Steno er et at få centre globalt, som kun fokuserer på diabetes, og som har forskning, uddannelse og sundhedsfremme tæt forbundet med patientbehandlingen.

Klinikken tilbyder

 • Multidisciplinær team-baseret diabetes behandling med “Alt under et tag på en dag”
 • Diabetes specifik elektronisk patientjournal, der sikrer et konstant fokus på kvalitet i behandlingen
 • Specialiserede klinikker, der tilbyder individualiseret behandling og forebygger komplikationer
 • Daghospital med fokus på de ny diagnosticerede type 1 patienter og patienter med behov for ekstra støtte
 • Foodlab – et laboratorium for mad og ernæring med nye træningsfaciliteter for patienter 
 • Online service gennem ‘Mit Steno’ og 24/7 telefonisk sygeplejerådgivning

Steno behandler 5700 type 1 og type 2 diabetes patienter fra Region Hovedstaden. Steno er en integreret del af det offentlige sundhedssystem og arbejder på kontrakt med Region Hovedstaden. Klinikken har ca. 90 ansatte, som inkluderer læger, sygeplejersker, diætister, patientkoordinatorer, fodterapeuter og bioanalytikere.

“Alt under et tag på en dag”
Steno tilbyder multidisciplinær teambaseret diabetes behandling gennem de mange forskellige specialister, der er tilknyttet centeret. Patienterne kan i et besøg til Steno modtage lægekonsultation, screening for komplikationer, diabetesuddannelse og rådgivning om mad og ernæring. Læs om behandlingsforløb 


Diabetes specifik elektronisk patient journal
Steno har i mere end 16 år haft en elektronisk patient journal, hvor vi følger udviklingen i kvaliteten i behandlingen. Den elektroniske patient journal viser også, hvad man skal fokusere på for at forbedre behandlingen. Læs mere om kvalitet i behandlingen. 

Specialiserede klinikker
Steno har fem specialiserede klinikker, der er målrettet særlige behov blandt personer med diabetes

 • Insulinpumpeklinik - mere end 800 type 1 patienter er på insulinpumpebehandling, hvilket gør Stenos klinik til en af de største i Nordeuropa
 • Graviditetsklinik – klinikken hjælper type 1 patienter gennem hele forløbet før, under og efter graviditeten
 • Ungeklinik – klinikken er målrettet behovene blandt unge personer med type 1 diabetes
 • Øjenklinik – klinikken arbejder med screening og forebyggelse af øjenkomplikationer i tæt samarbejde med Glostrup Hospital og Region Hovedstaden
 • Fodklinik – klinikken arbejder med forebyggelse og behandling af fodkomplikationer i tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital.

Steno udfører en række store industrisponsorerede kliniske forsøg, men også akademiske og forskerdrevne forsøg.

Foodlab
Foodlab er et sted for praktisk træning og uddannelse af patienter i mad og ernæring, herunder kurser i kulhydrattælling. Det er også et sted for forskning og udvikling, hvor man tæt på patienternes egen hverdag kan udføre interventioner inden for mad og ernæring blandt personer med type 1 og type 2 diabetes.

Daghospital
Daghospitalet støtter ny diagnosticerede type 1 patienter med initiering af insulinbehandling, patientuddannelse og støtte. Sundhedsprofessionelle i klinikken kan henvise patienter med behov for ekstra støtte til daghospitalet. Det kan fx være i relation til diabetesregulering eller problemer med lave blodsukre.

24/7 telefonkonsultation
Steno har en 24/7 dage telefonisk sygeplejerådgivning.

 

Sidst opdateret 20-05-2017

Kontakt

Tina Vilsbøll
Klinikchef
E-mail
Tlf. 40 94 08 25

Kirsten Engelhard Nielsen
Ledende oversygeplejerske
E-mail
tlf. 
30 91 33 69

Henvendelser vedr. behandling i klinikken


Kvalitetstallene har aldrig været bedre på Steno Diabetes Center. Se aktuelle tal for behandlingen

Forløb i type 2 klinikken

Filmen viser et  6-9 måneders forløb i type 2 klinikken, hvor patienter får optimeret deres diabetesbehandling.