Uddannelse

I SDCC Uddannelse arbejder vi primært med forskellige uddannelsesaktiviteter målrettet både patienter og sundhedsprofessionelle. Målet er at løfte og styrke kvaliteten af behandlingen af diabetes, både regionalt, nationalt og internationalt.

Vores grundlag:

  • Vi arbejder forsknings- og evidensbaseret i et interprofessionelt miljø.
  • Vi bygger på voksenpædagogiske principper om aktiv deltager- og brugerinvolvering. 
  • Vi tager afsæt i deltagernes viden og fokuserer på at øge både viden og kompetencer,  så deltagerne kan videreformidle den opnåede viden til personer med diabetes og sundhedsprofessionelle. 
  • Vi fokuserer på at omsætte teori til praksis og bruger nye og dokumenterede værktøjer, som understøtter deltagernes udbytte.  
  • Vi arbejder med rådgivnings- og oplysningstilbud til strategiske målgrupper.
  • Vi tester, udvikler og skaber evidens for nye formidlings- og evalueringstiltag bl.a. i form at ny informationsteknologi og læringsværktøjer.
  • Vi samarbejder tæt med regionale,nationale og internationale partnere.

Vores primære målgrupper er:
  • Præ-graduat uddannelse: SOSU elever, professionsbachelorstuderende samt sundhedsfagligt studerende 
  • Efter- og videreuddannelse: Post-graduat uddannelse af sundhedsprofessionelle og andre relevante faggrupper på hospitaler, i kommuner samt almen praksis
  • Materialer til brug for patienter og pårørende


Sidst opdateret 09-02-2017

Kontakt

Ulla Bjerre-Christensen
Uddannelseschef

E-mail ulla.bjerre-christensen@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 29 16