Sundhedsfremmeforskning

Sundhedsfremmeforskning er en humanistisk orienteret forsknings- og udviklingsafdeling, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse. 

Målet er at etablere et tværfagligt samarbejde med partnere på Steno samt med eksterne institutioner i Danmark og i udlandet. Der er fokus  på sundhedsfremmende forskning i real-life settings  og praksis.

Health Promotion Research er baseret på fem principper for social og menneskelig forandring. De fem principper er fælles for alle forskningsprojekter og sikrer en klar retning for de metoder og den viden, der udvikles:

  1. Målgruppen skal deltage aktivt. Det skaber grundlag for udvikling af ejerskab og bæredygtig sundhedsfremmende forandring.
  2. Et positivt og bredt sundhedsbegreb, hvor fokus er på personen som helhed i stedet for blot risikofaktorer og sygdommen.
  3. Menneskers handlekompetence skal udvikles, så de kan tage hånd om deres eget liv og deres livsbetingelser.
  4. Omgivelser og kontekst skal anerkendes og tages i betragtning i de interventioner, som udføres.
  5. Social ulighed skal mindskes ved at være opmærksom på de mindst ressourcestærke samfundsborgere.

Der er 25 forskellige projekter i gang. Som følge af den øgede aktivitet og betydelig ekstern finansiering i 2012 beskæftiger centeret 35 medarbejdere inden for en lang række akademiske områder, herunder offentlig sundhed, antropologi, psykologi, pædagogik, samfundsvidenskab og design.

Læs mere 
Strategien 2014 - 2017 

Diabetes Prevention Research forskningsgruppe
Diabetes Management Research forskningsgruppe

Sidst opdateret 06-02-2017

Kontakt

Bjarne Bruun Jensen
Sundhedsfremmechef

E-mail bjarne.bruun.jensen@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 32 66

Forskning i Health Promotion

Professor Bjarne Bruun Jensen fortæller om forskningsområdet.

Fem sundhedspædagogiske principper danner tilsammen rammen om et nyt interventionsparadigme i Steno Sundhedsfremmeforskning.

Publikationen er udgivet i 2015. Læs mere