Behandling med insulinpumpe

Når du bruger insulinpumpe, og gør det korrekt, kan du skære toppen af de høje og bunden af de lave blodglukoser. Derved opnår du mere stabile blodglukoseværdier.

De væsentligste årsager til at starte med insulinpumpe

 • Du har store svingninger i dit blodglukose, og du har i samarbejde med din behandler forsøgt at gøre noget ved det, men uden held.
 • Du har stigende blodglukose i morgentimerne, trods det at du i samarbejde med din behandler har forsøgt at justere i insulindosis.
 • Du har manglende evne til at mærke lavt blodglukose.

Hvad er en insulinpumpe?
En insulinpumpe er på størrelse med en lille mobiltelefon, som tilfører hurtigvirkende insulin døgnet rundt. Pumpen er koblet til en tynd plastikslange, som er påsat en kanyle, der sættes ind i huden, typisk på maven. Pumpen kan programmeres til at give præcis den mængde insulin, der er behov for.

Hvordan fungerer pumpen?
Pumpen er batterietdrevet og computerstyret og indeholder en række funktioner:

 1. Basaldosis –dækker kroppens basale insulinbehov
  Den uafbrudte tilførsel af insulin gennem hele døgnet, kaldes basaldosis. Basaldosis tager sig af kroppens behov for insulin, som cellerne skal bruge for at kunne fungere.
 2. Midlertidig basaldosis – når du er fysisk aktiv eller syg
  I situationer hvor du får lavt eller forhøjet blodglukose har pumpen en funktion: Midlertidig basaldosis, der kan justere din basaldosis med op til 20 %. Det kan være en hjælp, når du dyrker sport eller på anden måde er fysisk aktiv, eller når du er syg, og blodglukose stiger.
 3. Bolusguiden – hjælper med udregne din bolus
  Bolusguiden er er program i pumpen, der kan hjælpe dig til at dosere en mere præcis mængde insulin til dit måltid, end en pen gør. Det forudsætter den kender
  - dine præcise tal for kulhydratforhold (hvor meget kulhydrat, der hos dig svarer til 1 IE insulin)
  - insulinfølsomhed (hvor meget dit blodglukose cirka falder, når du tager 1 IE insulin)
  - hvor mange timer den hurtigvirkende insulin virker (oftest 4 timer).

Overvejelser om at få insulinpumpe
Nogle patienter oplever, at deres pårørende eller behandler foreslår, at de skal forsøge pumpebehandling. Men det er vigtigt, at det er din egen beslutning. Ofte er det en lang proces, fra man tænker den første tanke omkring pumpebehandling til den endelige beslutning bliver taget.

Med pumpebehandling får du kun hurtigvirkende insulin, og derfor skal du være indstillet på at have pumpen tilkoblet alle døgnets timer.  Desuden er der nogle krav, du skal opfylde for at kunne få en insulinpumpe.

 • Du skal måle mindst 4 blodglukose over døgnet
 • Du skal lære at arbejde med kulhydrattælling inden pumpestart
 • Du skal deltage i et 4-dages kursus, hvor du lærer at bruge en pumpe. Læs mere i pjecen om start på insulinpumpe

Forsigtighedsregler
Da insulinpumpen udelukkende doserer hurtigvirkende insulin, har kroppen ikke et lager af insulin. Hvis insulintilførslen stopper (hvis fx nålen er gledet ud), vil du inden for 2–3 timer mangle insulin, og dit blodglukose vil stige hurtigt.

Syreforgiftning (ketoacidose, svært forhøjet blodglukose) vil derfor kunne udvikles hurtigere, end hvis du også brugte langsomt virkende insulin. Der er årsagen til, at minimum 4 blodglukosemålinger i døgnet er en forudsætning for behandling med insulinpumpe. Læs mere om syreforgiftning

Hvordan vælger jeg pumpe?
Steno udbyder de 4 pumper, der er på markedet. Pumperne har nogenlunde samme størrelse, men kan ikke indeholde samme mængde insulin. Der er andre minimale forskelle på dem, som teksten på displayet, om de er vandtætte eller ej og om de kan fjernbetjenes.

Når din læge har vurderet, at du er kandidat til en insulinpumpe, vil en diabetessygeplejerske informere dig mere om pumpebehandling, vise dig pumpemodeller og besvare dine spørgsmål.

Læs mere i denne FAQ - de mest stillede spørgsmål, for dig, der overvejer insulinpumpe.


Sidst opdateret 21-12-2016