Brush up - kursus for dig med type 1 diabetes

Brush up – kursus 2½ dag er for dig med type 1 diabetes, som gerne vil opdateres med den nyeste viden og ønsket om at udveksle erfaringer med andre.

Undervisningen er gruppebaseret med 8-10 deltagere og foregår med udgangspunkt i jeres ønsker og behov. Som forberedelse til kurset vil vi bede dig om at gøre dig nogle tanker om dit eget formål med kurset.

Du skal medbringe ”tøj til vejret” og godt fodtøj til gåtur om Gentofte sø den første dag. Endvidere skal du huske dit blodsukkerapparat, insulin og andre for dig nødvendige ting.

Kursets indhold

  • Kurset tager udgangspunkt i dine erfaringer og udfordringer med diabetes i hverdagen
  • Kurset indeholder teori, praktiske øvelser, dialog og erfaringsudveksling
  • Du introduceres til kulhydratholdige fødevarer og får viden om, hvordan den mad, du spiser, påvirker dit blodglukose samt selv være med til lave mad
  • Møde med tværfagligt team

Hvem kan deltage?
Alle patienter på Steno Diabetes Center Copenhagen med type 1 diabetes.

Undervisere
Klinisk diætist Lotte Dencker
Diabetessygeplejeske Tina Thorsøe
Overlæge Minna Wittrup
Fysioterapeut Stig Mølsted

Varighed
2 ½ dag.

Tid og sted
Mødetid kl. 9 -16 de 2 første dage og kl. 9 -13 den sidste dag.

Kurset er gratis og afholdes på Steno Diabetes Center Copenhagen.
Vi tilbyder kaffe/te, formiddags brød, frokost og eftermiddags brød.

Kurset har været afholdt i oktober 2016. Nye datoer for 2017 følger.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurset ved at sende en mail til sygeplejerske Tina Thorsøe: tina.thorsoee@regionh.dk

Du vil få brev med besked om mødested og endeligt program ca. 1 uge før kurset.

Sidst opdateret 02-01-2017