MAG1C

MAG1C-studiet undersøger effekten på blodsukkerkontrollen af exenatid (Byetta©) sammenlignet med saltvand (placebo) som supplement til insulinbehandling hos personer med type 1 diabetes.

Vi ser på, om exenatid, der er en korttidsvirkende GLP-1 analog, kan forbedre blodsukkeret efter måltider. Vi forventer herved at

  • nedsætte langtidsblodsukkeret (HbA1c) 
  • nedsætte daglig insulindosis 
  • give vægttab 
  • give mindre risiko for lavt blodsukker.
Dette sker ved injektion af exenatid samtidig med din måltidsinsulin tre gange dagligt i underhuden gennem et halvt år.

Vi inviterer i alt 100 patienter til studiet, som randomiseres til enten aktiv- eller placebobehandling.

Du kan være med, hvis
  • Du har type 1 diabetes og er pen-behandlet.
  • HbA1c imellem 7,5% (59) og 10% (86)
  • BMI >22

Du må ikke være gravid eller have graviditetsønske, og være villig til igennem hele perioden at bruge prævention.

Varighed 
Studiet varer 26 uger, med 5 besøg der erstatter dine besøg i ambulatoriet i den periode. Imellem besøgene vil der være telefonkontakt.
Første patient forventes at starte i studiet i januar 2017, og forventes afsluttet juli 2018.

Ansvarshavende på Steno
Nicklas Järvelä Johansen, Læge, Ph.D. studerende
Overlæge Henrik Ullits Andersen       

Kontakt, forskningssygeplejersker:                     
Rikke Hinsch  
E-mail Rikke.hinsch@regionh.dk                                                                     
Tlf. 30 91 32 09

Jeanne Maibom  
E-mail Jeanne.maibom.hedevang@regionh.dk         
Tlf. 30 91 31 58  

Læge, Ph.d studerende: 
Nicklas Järvela Johansen 
E-mail nicklas.jaervelae.johansen.01@regionh.dk

         

Sidst opdateret 12-01-2017