Tresibas effekt på natlige insulintilfælde

Formål
Vi undersøger effekten af Tresiba (degludec) hos personer med type 1 diabetes, der har høj risiko for at få natlige insulintilfælde.

Du kan deltage hvis

  • Du er mindst 18 år og haft type 1 diabetes i mindst 5 år
  • Du inden for de sidste 2 år har haft mindst ét natligt insulintilfælde, hvor du har haft brug for hjælp af andre til at behandle
  • Du er i behandling med mindst 2 daglige insulininjektioner eller har pumpe (pumpebrugere skal være villige til at overgå til injektioner i de 2 år undersøgelsen varer
  • Din HbA1c er mindre end 86 mmol/mol (10 %)
  • Du ikke har skiftende arbejdstider

Design og metode
Der undersøges ca. 200 personer fordelt på 8 hospitaler i Danmark, Heraf ca 50 på Steno Diabetes Center Copenhagen.
Personerne får Tresiba ét år og Lantus ét år, rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.

Varighed
For den enkelte deltager er der 10 besøg fordelt på 24 måneder.
Du følges i et fast behandlerteam.

De første deltagere starter i januar 2015.
Projektet forventes afsluttet i foråret 2017.

Sidst opdateret 03-01-2017

Den Nationale Videnskabs Etiske Komite har udgivet en pjece, hvor du kan læse om, hvad det vil sige at være forskningspatient.