Sustain - semaglutide - ugentlig GLP-1 behandling

Kan type 2 diabetes patienter behandles effektivt med Semaglutide, som er en GLP-1 analog der kun skal sprøjtes ind i underhuden 1 gang om ugen?

Formål
Vi undersøger effekten af Semaglutide sammenlignet med placebo (inaktivt stof) som supplement til type 2 diabetes patienters regelmæssige diabetesmedicin. Vi ser på risikoen for udvikling af hjertekarsygdom.

Du kan deltage, hvis

  • Du har type 2 diabetes
  • Ikke får nogen diabetes behandling eller får 1 eller to orale antidiabetiske behandlinger eller er i behandling med basal eller blandingsinsulin (alene eller i kombination med orale antidiabetiske midler)
  • Er ≥ 50 og har tegn på hjertekarsygdom eller er i høj risiko for at få det

Varighed
For den enkelte person er der ca. 14 ambulante besøg, fordelt på ca. 3 år.
Du følges i et fast behandlerteam.

Design og metode
Der undersøges 3.200 personer i verden.
I projektet sammenlignes 2 forskellige doser af Semaglutide med tilsvarende 2 mængder placebo. Du skal tage din nuværende diabetesbehandling samtidig.
Hvilken behandling den enkelte person får bestemmes ved lodtrækning.

Sponsor
Novo Nordisk.

Der er lukket for flere deltagere. (18.12.2014).

 

 

Sidst opdateret 03-01-2017

Den Nationale Videnskabs Etiske Komite har udgivet en pjece, hvor du kan læse om, hvad det vil sige at være forskningspatient.