FIGARO FIDELIO

Disse studier er opfølgning på et tidligere studie ARTS, som blev afviklet på Steno Diabetes Center i 2013-14.

Som i ARTS undersøges præparatet Finerenone givet til Type 2 diabetes patienter, der udskiller for meget æggehvidestof (albumin/protein) i urinen, også kaldet diabetisk nyresygdom, som er en almindelig komplikation til Type 2 diabetes. 


Formål
FIGARO undersøger om Finerenone kan reducere forekomsten af hjertekar-sygdom sammenlignet med standard behandling.
FIDELIO undersøger om Finerenone kan påvirke udviklingen af diabetisk nyresygdom sammenlignet med standard behandling.

Du kan være med, hvis du har 
  • Type 2 diabetes
  • Er fyldt 18 år
  • Har øget udskillelse af albumin i urinen
  • Er i behandling med blodtryksnedsættende medicin

Det er mængden af albumin i urinen, der afgør om man er egnet til deltagelse i FIGARO eller FIDELIO.
Du vil blive behandlet med 1 tbl. Finerenon eller 1 tbl. placebo dagligt som supplement til din almindelige behandling.

Tidspunkt og varighed
Forsøget starter oktober 2015 og varer 3 år. 
Der er planlagt besøg ca. hver 4. måned.


Sponsor
Bayer HealthCare.

Sted
Forsøget foregår på 4. etage i bygning NSH, hospitalsbygningen.

Sidst opdateret 03-01-2017

Den Nationale Videnskabs Etiske Komite har udgivet en pjece, hvor du kan læse om, hvad det vil sige at være forskningspatient.