Afsluttede projekter og resultater

CASCADE - Empagliflozins effekt på hjertekarsygdom

Undersøgte om præparatet Empagliflozin kan mindske risikoen for hjertekarsygdom hos højrisikopatienter

EASE

I dette studie blev det undersøgt, om tabletten empagliflozin kan sænke HbA1c hos personer med type 1 diabetes.

Episperm2 - Vægttab og sædceller

Påvirker et større vægttab sædceller hos svært overvægtige mænd?

Leucopath

I dette forskningsstudie undersøges om sårhelingen bliver forbedret ved en Leucopatch - en lille patch ,der laves af patientens eget blod, af de hvide blodlegemer.

Lira-1 - Victoza og type 1 diabetes

Virker Vicotza på patienter med type 1 diabetes?

LIVE - kan Victoza bedre hjertets pumpefunktion?

I studiet blev det undersøgt om Victoza kan bedre hjertets pumpefunktion hos patienter med kronisk hjertesvigt.

Marlina - trajentas effekt på blodglukose og nyresygdom

Undersøger om præparatet Trajenta har effekt på blodglukose og diabetisk nyresygdom.

MIKAL

Dette studie vil undersøge hvordan kort tids behandling med præparatet Allopurinol påvirker nyrefunktionen, æggehvidestofudskillelsen og andre markøre hos personer med T1DM.

Omneon

I studiet blev det undersøgt, om behandling med en DPP4- hæmmer er sikkert til type 2 diabetes patienter med hjertekarsygdom.

PROLONG

Formålet med projektet er at identificere gen- og biomarkører, der ”forudser”, om man som diabetespatient enten er i højrisiko for eller er beskyttet mod at udvikle komplikationer.

Rembrandt

Projekt, der undersøgte blodtryksapparater til håndled

Reveal - hjertekarsygdom og HDL-kolesterol

I studiet undersøges effekten og sikkerheden af Anacetrapib behandling hos patienter som er i højrisiko for at udvikle hjertekarsygdomme.

SITA - Sitagliptin og insulinbehov

Er der en insulinbesparende effekt hos patienter med type 2 diabetes og utilstrækkelig glykæmisk kontrol ved tillæg af sitagliptin?

Steno ABC

Har kulhydrattælling en gunstig effekt på HbA1c?

U300 - Ny Glargine-insulin

Kan man mindske injektionsmængden af insulinet Glargine og stadig få samme effekt, hvis koncentrationen øges?

Sidst opdateret 09-06-2016