Afsluttede projekter og resultater

CASCADE
Formålet med projektet var at undersøge effekten af empagliflozin i tillæg til standardbehandling,  hos patienter med type 2-diabetes og i samtidig høj risiko for hjerteanfald.. Man kiggede primært på risiko for hjertesygdom og død i forhold til standardbehandling.  

Der deltog i alt 7020 patienter fordelt på 42 lande og en gennemsnitlig opfølgningstid på 3.1 år. 

Patienterne blev inddelt i tre grupper, som fik
Empagliflozin 10 mg 
Empagliflozin 25 mg
Placebo (inaktiv stof)

Resultat og betydning har det for klinisk praksis

For patienter med type 2-diabetes og i samtidig høj risiko for kardio-vaskulære hændelser har empagliflozin i tillæg til standardbehandling, vist markant at kunne reducere risikoen for hjertesygdom og død i forhold til placebo i tillæg til standardbehandling. 

Eneste bivirkning som forekom mere hos dem i behandling med empagliflozin var infektioner ved kønsorganer. 
Empagliflozin er godkendt til forbedring af den glykæmiske kontrol hos patienter med type 2-diabetes og kan købes under navnet Jardiance.


EASE
I projektet blev det undersøgt, om tillæg af tablet empagliflozin ( Handelsnavn – Jardiance ) kan sænke HbA1c hos Type 1 diabetikere.
De inkluderede deltagere blev behandlet med enten empagliflozin i doserne 10 mg og 25 mg eller placebo. Hvilken behandling den enkelte deltager fik blev afgjort ved lodtrækning.


Episperm
Formålet var at undersøge om et større vægttab påvirker sædceller hos svært overvægtige mænd.


LEADER
Formålet med projektet var at undersøge den kardiovaskulære effekt af Liraglutid, en GLP-1 analog i tillæg til standardbehandling hos patienter med type 2 diabetes og hjertesygdom. På Steno deltog 43 patienter, hvor halvdelen fik placebo og den anden halvdel fik Liraglutid. 

Resultat: Liraglutid reducerer risikoen for kardiovaskulær død, hjerteanfald og ikke-fatale slagtilfælde med 13 pct. i forhold til placebo, hvis det gives oven i standardbehandling til patienter med type 2-diabetes, som har en høj risiko for at udvikle hjertekarsygdomme.


Leucopath
Diabetiske sår er svære at få til at hele op, på grund af dårlig blodcirkulation og i nogle tilfælde også af neuropati. I dette studie blev det undersøgt om sårhelingen bliver forbedret ved en Leucopatch -  en lille patch ,der laves af patientens eget blod, af de hvide blodlegemer.

Lira-1
Formålet med dette studie var at undersøge effekten af Victoza sammenlignet med placebo (saltvand) som supplement til insulinbehandlingen hos patienter med type 1 diabetes. Desuden blev det undersøgt om Victoza kan sænke langtidsblodsukkeret (HbA1c), medføre vægttab og reducere hyppigheden af lavt blodsukker hos patienter med type 1 diabetes. 


LIVE
Studiet undersøgte effekten af Victoza, sammenlignet med placebo (ikke aktivt stof), på pumpefunktionen hos patienter med kronisk hjertesvigt, hvoraf 50 % har type 2 diabetes. 
(Victoza er en langtidsvirkende GLP-1 analog, som dagligt sprøjtes ind i underhuden).


Marlina
Formålet var at undersøge effekten af Trajenta (linagliptin) på blodsukkeret og diabetisk nyresygdom hos personer med type 2 diabetes.


MIKAL
Studier har vist at personer med T1DM, med protein i urinen og lidt forhøjet urinsyre har en øget risiko for udvikling af nyresygdom. I dette studiet vil undersøge om kort tids behandling med allopurinol, der sænker blodets indhold af urinsyre, vil have en gavnlig effekt på nyrefunktionen hos patienter med type 1 diabetes og forhøjede niveauer af protein i urinen.
Formålet med dette studie var at undersøge, hvordan kort tids behandling med Allopurinol påvirker nyrefunktionen, æggehvidestofudskillelsen og andre markøre hos personer med T1DM.

Omneon
Formålet med dette studie var at undersøge om behandling med en DPP4-hæmmer, udviklet af Merck er sikkert at anvende til type 2 diabetes patienter med hjertekarsygdom.


PROLONG
Formålet med projektet er at identificere gen- og biomarkører, der ”forudser”, om man som diabetespatient enten er i højrisiko for eller er beskyttet mod at udvikle komplikationer.

Rembrandt
Blodtrykskontrol er vigtigt i diabetesbehandlingen. Nyere data tyder på, at det ikke er tilstrækkeligt at måle konsultationsblodtryk, men at døgnblodtryk skal benyttes i større omfang. Døgnblodtryksmålinger med manchetapparater kan imidlertid være besværlige og generende at gennemføre. Men, nye og mere brugervenlige håndledsbårne apparater er nu tilgængelige. 
Formålet med projektet var derfor at undersøge om håndledsapparater er bedre end manchetapparater til at måle døgnblodtryk.


Reveal
Formålet var at undersøge effekten og sikkerheden af Anacetrapib behandling, over en periode på 4 år, hos patienter som er i højrisiko for at udvikle hjertekarsygdomme.


SITA
Formålet var at vurdere  effekten af tabletten Sitagliptin (DPP-4 hæmmer) sammenlignet med placebo (ikke aktivt stof) på ændringen i insulindosis i IE pr. dag. Yderligere kiggede vi på sikkerhed og tolerabilitet. 


Steno ABC
Formålet med studiet var at undersøge effekten på HbA1c af kulhydrattælling ved hjælp af Aviva Expert eller hovedregning hos type 1 patienter, der ikke er optimalt reguleret. Desuden at observere antallet af episoder med hypoglykæmi og vurdere livskvaliteten.


U300
Formålet med forsøget er, at sammenligne effektiviteten af et nyt Glargine-præparat (HOE901-U300) og Lantus, målt på ændringen af HbA1c hos type 1 diabetikere. HOE901-U300 har en 3 gange større koncentration af Glargine, hvilket betyder at injektionsmængden er mindre.


Sidst opdateret 03-04-2017