Patientsikkerhed

Som patient eller pårørende har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse, som er sket under dit besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen. På den måde hjælper du os med at øge sikkerheden. 

Det skal være så sikkert som muligt at blive behandlet på Steno Diabetes Center Copenhagen. Vi vil derfor gerne lære af hændelser eller fejl, som var utilsigtede, og som kunne udgøre en risiko for skade.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
Det er en utilsigtet hændelse, når en proces under dit besøg ikke går som forventet. Eller hvis der sker en brist i en arbejdsproces eller et system, som ellers skal sikre, at det ikke sker. Det kan fx være regnefejl i medicin eller blodprøvesvar, der er blevet væk.

Hvad bruger vi indberetningen til?
Vi har en åben kultur med hensyn til at indberette utilsigtede hændelser. Indberettede hændelser indgår i vores løbende kvalitets- og risikodiskussioner. Indberetningerne giver os muligheden for at tilrette vores arbejdsprocesser, så risikoen for fejl bliver mindst muligt.

Indberetning af utilsigtet hændelse
Både du som patient og dine pårørende kan indberette fejl eller utilsigtede hændelse via Sundhedsvæsenets rapporteringssystem DPSD.

Læs mere i pjecen

Sidst opdateret 03-01-2017