Patientrettigheder

Lovgivningen i sundhedsvæsenet sikrer alle patienter nogle rettigheder. Her kan du læse et uddrag. Som patient har du bl.a. ret til

 • at få information om din sygdom af den læge, som behandler dig.
  Du bestemmer selv, om du vil tage imod den behandling, du bliver tilbudt.
 • at se, hvad der står skrevet i din journal. Du kan bede din behandler om at se din journal, eller du kan se den på www.sundhed.dk 
 • at få en sundhedsfaglig kontaktperson, som sikrer sammenhæng i dit forløb.
 • at klage over den behandling, du har fået. Du kan klage til Steno eller til patientombuddet. Patientvejlederen kan hjælpe dig med at skrive klagen.
 • at søge erstatning, hvis du er kommet til skade, mens du var på Steno.
  Patientvejlederen kan hjælpe dig med at skrive erstatningskravet.
 • at sige nej til at deltage i forskningsprojekter.
  Som patient kan du blive spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Det er op til dig, om du har lyst til at deltage eller ej. 

Læs mere
Vi har udarbejdet en pjece om patienterrettigheder.

Du kan også læse mere på:
sundhed.dk, hvor du kan logge på med din NemID og se din journal
Patientforsikringen
Patientombuddet
Retsinformation
Sundhedsstyrelsen 

Sidst opdateret 18-04-2017