Hvem kan blive patient på Steno?

Hovedparten af patienterne, der går til kontrol på Steno Diabetes Center Copenhagen kommer fra Region Hovedstaden. Bor du i en af landets øvrige regioner, kan du i de fleste tilfælde også gå her. 

Hvis du bor i Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen fungerer som regional diabetesafdeling i Region Hovedstaden, primært for borgere bosiddende i Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gladsaxe, Herlev og Furesø kommuner, men bor du i en af de andre kommuner i Region Hovedstaden, kan du blive henvist hertil, hvis du ønsker det.

Du kan blive henvist af den klinik på andet sygehus, hvor du aktuelt går til kontrol med din diabetes eller af din praktiserende læge.

Hvis du ikke bor i Region Hovestaden

 • Bor du i Region Sjælland
  Kan du ikke blive patient på Steno, da vi ikke har aftale med Region Sjælland.
 • Bor du i Region Nordjylland, Midtjylland eller på Grønland
  Kan du blive patient på Steno, hvis du bliver henvist hertil af en læge fra et hospital, og der samtidig udfærdiges en kaution (betalingsgaranti).
 • Bor du i Region Syddanmark (Fyn og Sønderjylland)
  Kan du blive patient på Steno, hvis du bliver henvist hertil af en læge fra et hospital, og der samtidig udfærdiges en kaution (betalingsgaranti).
 • Bor du i Sverige og arbejder i Danmark
  Du modtager fra din fraflytterkommune eller den kommune, som du arbejder i ”Det særlige sundhedskort”. Hvis kortet er udstedt i Region Hovedstaden kan du gratis blive patient på Steno efter henvisning fra din læge.
 • Selvbetalere og patienter bosat i øvrige udland
  Steno modtager som hovedregel ikke selvbetalere, fx.. danskere bosiddende i udlandet eller borgere bosiddende i regioner, der ikke har behandlingsaftale med Steno. Efter individuel vurdering kan denne regel dog fraviges efter aftale med klinikchefen.
  Bliver du godkendt som selvbetaler skal du kunne følge de samme retningslinjer for kontrol, som gælder de øvrige patienter, der er tilknyttet Steno.

Sidst opdateret 07-04-2017